Profil: Antina-Maria Hessel

Rissnebon Antina-Maria Hessel försöker som ordförande i överförmyndarnämnden och genom uppdrag i andra nämnder medverka till att göra Sundbyberg till en kommun där alla ska känna sig välkomna.

Handlingskraftig, målmedveten och engagerad är egenskaper som bäst beskriver Antina-Maria Hessel. Med rötterna i Tyskland och med Karlstad som tidigare bostadsort hamnade Antina slutligen i Rissne, där hon har bott i drygt femton år.

”Rissne är som ett litet samhälle där alla känner alla och det skapar trygghet. Den som inte känner Rissne så väl tänker först på torget, men innergårdarna är en helt annan och grön värld. Här finns välplanerade områden för familjer, vackra konstverk, spännande arkitektur och fina blomsterrabatter. Känslan är att många har bott här länge och trivs väl”, säger Antina.

De sociala frågorna är särskilt viktiga för Rissne med sitt omfattande bostadsbyggande. Barnomsorg, språksatsningar, trygghetsfrågor, utbildning och service är centrala instrument i arbetet för att få bort Rissne från Polisens lista över riskområden.

”Med det nu genomgripande fokuset på trygghetsfrågorna så är jag övertygad om att Rissne kommer bli en ännu mer trivsam stadsdel. Genom att stärka rollen som knutpunkt för kollektivtrafiken när tvärbanan kommer förbättras förutsättningarna för småföretag och för människor att förflytta sig till och från utbildningar, jobb, fritidssysselsättningar och service”, säger Antina.

För den som vill engagera sig betonar Antina att vi bor i en liten kommun där allt hänger ihop och när spiralen går uppåt händer mycket på kort tid. Det innebär att alla insatser, oavsett storlek, bidrar till att göra Rissne och Sundbyberg ännu bättre.