Profil: Morgan Andersson

Rissnebon Morgan Andersson är ersättare i stadsmiljö- och tekniska nämnden och han är en av våra nyaste förtroendevalda i Centerpartiet.

Intresset för stadsmiljöfrågor grundas på en lång erfarenhet som journalist inom samhällsbyggnadsbranschen. 

För drygt 35 år sedan fick Morgan upp ögonen för Rissne genom en artikel som handlade om utbyggnaden av stadsdelen, som på sin tid var det största stadsutvecklingsprojektet i Sundbyberg. Sedan dess har Morgan bott i Rissne och han är fortfarande den första hyresgästen som bor i sin lägenhet. 

“Det bästa med Rissne är att det alltid funnits ett stort fokus på att bevara fria och gröna ytor. En estetisk och miljömässig tanke har funnits med redan från början. Det var framför allt den trivsamma miljön, de välplanerade gårdarna och det sympatiska intrycket som gjorde att jag fastnade för Rissne”, säger Morgan. 

Genom sin långa erfarenhet som journalist inom samhällsbyggnadsbranschen följer Morgan med ett stort intresse hur samhället utvecklas och hur vi förbereder oss för framtiden. När Sundbyberg genomgår omfattande förändringar betonar Morgan planering och omtanke som viktiga beståndsdelar i processerna. 

Morgans engagemang grundar sig på en passion för starka lagbyggen där man bildar grupper med bred kompetens anpassade till sitt sammanhang. Utgångspunkten är att främja öppna diskussioner, ta tillvara olika kompetenser och alltid bidra till att skapa något bättre. 

“Under min första tid inom politiken har jag insett att det finns väldigt mycket kunskap och kloka människor. Vi har bra diskussioner i vår grupp”, säger Morgan Andersson.