Tillsammans utvecklar vi vår stad (Rissne) 

Att göra Sundbyberg ännu bättre är inte bara Centerpartiets pågående förvalskampanj. Det är också det vi hela tiden försöker arbeta efter. 

Sundbyberg ska vara en stad där alla ska kunna trivas, oavsett vilka vi är eller var vi kommer ifrån. För oss i Centerpartiet är det ovärderligt att få samtala med många sundbybergare varje år. Alla frågor är viktiga oavsett område och storlek och inget perspektiv är obetydligt. Det är tillsammans vi utvecklar vår stad.

Rissne är en av de stadsdelar som är under stor utveckling. Region Stockholm ska bygga tvärbana genom Rissne med planerad trafikstart 2023. Det nya Rissne centrum är också under planering. I början av 2022 planeras samråd med öppna möten då alla både i Rissne och i övriga Sundbyberg får möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Jag har själv bott elva år i Rissne och tycker att Rissne är en fantastisk stadsdel. Sedan har som vi alla vet Rissne också en hel del problem med kriminalitet. Det är ett självklart mål för oss i Centerpartiet att Sundbyberg inte ska ha någon stadsdel med på polisens lista över utsatta områden. Ett förebyggande lokalt arbete måste förenas med polisens och domstolarnas arbete för att få dem som begår brott bakom lås och bom. 

Det förebyggande arbetet måste ske på flera fronter, både med människor och i den fysiska miljön. En prioritet för oss är att alla barn som växer upp i Rissne ska få rätt stöd i förskolan och skolan och lära sig att prata bra svenska. 

Var man än bor i Sundbyberg har man rätt till en trygg och välskött offentlig miljö. Vi i staden har ett pågående arbete med att från Rissne centrum till Rissne idrottsplats skapa ett grönt aktivitetsstråk där en ny lekplats blev klar i år. 

På Centerpartiets och Mittenstyrets initiativ kommer Sundbyberg också starta platssamverkan i Rissne med stiftelsen Tryggare Sverige. Platssamverkan utgår från den fysiska platsen och rummen mellan husen. I detta arbete går vi igenom alla offentliga platser och ser över vilka åtgärder som kan öka tryggheten. 

Dessutom har vi initierat att Sundbyberg som första kommun i landet ställer krav på att en procent av produktionskostnaderna i all nybyggnation går till trygghetsskapande åtgärder. 

Jag hoppas att du tar chansen och talar om för oss hur vi kan göra Sundbyberg ännu bättre. Du kan bidra med dina synpunkter på vår hemsida sundbybergscentern.se som du också når med din mobil via QR-koden i bilden nedanför. Jag träffar gärna dig på en fika eller promenad i Rissne och du är alltid välkommen att ringa mig eller mejla dina synpunkter och förslag. För det är verkligen så; din röst gör Sundbyberg ännu bättre!


Stefan Bergström

Stadsmiljö-, exploaterings- och näringslivskommunalråd för Centerpartiet 

stefan.bergstrom@sundbyberg.se

0700-87 55 55