Tillsammans utvecklar vi vår stad (Ursvik och Brotorp)

Att göra Sundbyberg ännu bättre är inte bara Centerpartiets pågående förvalskampanj. Det är också det vi hela tiden försöker arbeta efter.

Sundbyberg ska vara en stad där alla ska kunna trivas, oavsett vilka vi är eller var vi kommer ifrån. För oss i Centerpartiet är det ovärderligt att få samtala med många sundbybergare varje år. Alla frågor är viktiga oavsett område och storlek och inget perspektiv är obetydligt. Det är tillsammans vi utvecklar vår stad.

Ursvik och Brotorp är Sundbybergs nybyggarområden som fortfarande är under utveckling. På Centerpartiets och Mittenstyrets initiativ kommer staden att samarbeta med stiftelsen Tryggare Sverige för att bygga in trygga stadsmiljöer från början nu när västra Ursvik växer fram. Dessutom inför vi som första kommun i landet att en procent av produktionskostnaderna i all nybyggnation ska gå till trygghetsskapande åtgärder. 

Ett annat initiativ vi tagit i budgeten för 2021 är att göra om Enköpingsvägen för att minska buller och utsläpp samt öka trafiksäkerheten för gående och cyklister. Planeringen har pågått under året och under hösten kommer det också att synas i vägmiljön. Trafiksäkerhet står alltid i centrum och fler trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras på de gator där alltför många kör för fort. 

Jag vill också framhålla det personliga ansvaret. De som kör för fort på gator i en tätbebyggd stadsmiljö med många barn medverkar till en upplevelse av sämre trygghet för oss alla. Därför måste vi också arbeta med attityder och prata med dem som orsakar otrygghet, oavsett om det är våra grannar eller andra. 

Miloområdet i norra Ursvik har alltför länge varit ett otryggt område. Vi drar nu i gång arbetet för att utveckla Milot. Målet är att göra Milot till en port till naturen med plats för både bostäder, aktiviteter för barn och unga samt möjlighet till andra värden som exempelvis ett naturnära kafé. Ett visionsprogram för Milot kommer att tas fram och i det arbetet kommer såklart också du som bor i Ursvik och Brotorp att bjudas in att delta. 

I höst invigs den redan öppnade Forskarparkens lekpark. Vi kommer också att bygga cykelbana längs med Ursviksvägen som en del i vårt arbete för en sund och säker skolväg.  

Jag hoppas att du tar chansen och talar om för oss hur vi kan göra Sundbyberg ännu bättre. Du kan bidra med dina synpunkter på vår hemsida sundbybergscentern.se som du också når med din mobil via QR-koden i bilden nedanför. Jag träffar gärna dig på en fika eller promenad och du är alltid välkommen att ringa mig eller mejla dina synpunkter och förslag. För det är verkligen så; din röst gör Sundbyberg ännu bättre!


Stefan Bergström

Stadsmiljö-, exploaterings- och näringslivskommunalråd för Centerpartiet 

stefan.bergstrom@sundbyberg.se

0700-87 55 55