Innovation och hållbarhet i Sundbyberg

Levande, tillsammans och nytänkande. Det är de tre ledorden i Sundbybergs stads vision. För Centerpartiet är det viktigt att alltid sträva efter nya innovativa lösningar för att göra Sundbyberg ännu bättre. Innovativa lösningar behövs också för att vi ska klara vår tids största utmaning – klimatförändringarna.

Energiproduktion

Energiproduktion är en nödvändig del för att få det moderna samhället att fungera. Genom Centerpartiets initiativ har Sundbybergs stad ett eget vindkraftverk i Fröreda vindkraftspark i Hultsfred kommun. Det driftsattes 2016 och levererar ungefär hälften av den el som stadens verksamheter förbrukar på ett år.

En del i framtidens smarta stad är också att bygga in lokal förnybar energiproduktion för att minska behovet av storskaliga lösningar. Därför har vi drivit på för att alla stadens egna fastigheter ska ha lokal förnybar energiproduktion. Vi vill se över vilka öppna ytor som kan lämpa sig för lokalt förnybar energiproduktion och bygga en solcellspark på den kommande vallen längs Kymlingelänken vid västra Ursvik. En solcellspark skulle både kunna bidra till att minska buller och vara ett visuellt tilltalande inslag samtidigt som den producerar hållbar energi.

Mobilitet

En annan viktig del för en fungerande stad är tillgången på en bra mobilitet. Mobilitet handlar både om människors möjlighet att transportera sig själva och om att kunna transportera varor och gods till de platser de vill nå. Vi i Sundbyberg har både tillgång till en bra kollektivtrafik och en närhet till många andra delar av storstadsregionen som gör det möjligt att också använda cykel.

Vi vill fortsätta stärka möjligheterna att gå, åka rullstol, cykla och att åka kollektivt i Sundbyberg. Kollektivtrafiken kan utvecklas till exempel med pendelbåtar från Bällstaviken. För framtiden ser vi också positivt på utvecklingen av självkörande bussar och planerar för att införa sådana i hela staden när så är möjligt.

Digitalisering

Sundbyberg ska hänga med i utvecklingen och använda digitala lösningar för att frigöra resurser och för att underlätta vardagen för sundbybergarna. Vi vill till exempel utveckla lösningar för att snabbt kunna se var det finns lediga parkeringsplatser för bilar och cyklar.

Inom omsorgen kan digitala verktyg användas för att skapa trygghet och ge mer tid för mänskliga kontakter. Vi vill också använda digitala verktyg i stadsutvecklingen, inte minst för att alla sundbybergare enklare ska kunna sätta sig in i olika förslag och tidigt kunna vara med och påverka.