S, V, C och MP bildar Sundbybergsmajoriteten

Nu finns en överenskommelse mellan fyra partier om att styra Sundbyberg. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet har kommit överens om att styra staden den kommande mandatperioden och bildar tillsammans Sundbybergsmajoriteten.

Drygt en månad efter valet står det klart att Sundbyberg har ett nytt styre. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet samlar tillsammans 34 av 61 mandat i kommunfullmäktige. Det är den starkaste majoriteten som Sundbyberg har sett på decennier. Tillsammans kommer de fyra partierna ta ansvar för en god ekonomi, miljö- och klimatutmaningarna och en stark välfärd. Sundbyberg ska vara en bra stad för alla att leva och arbeta i.

"Sundbergsmajoriteten kommer att driva en politik för alla sundbybergare. Vi kommer att prioritera skola och trygghet högt. Jag är extra stolt över att vi kommer arbeta med Hallonbergslyftet som innebär att vi kommer rusta upp den fysiska miljön och satsa på människorna som bor och vistats där", säger Peter Schilling, gruppledare för Socialdemokraterna i Sundbyberg.

Partiernas gemensamma vision är ett jämlikt Sundbyberg som håller ihop. Med satsningar på en välfärd och skola som präglas av kvalitet, mångfald och individen i fokus vill vi skapa en stad för alla. Det är våra gemensamma värderingar om allas lika värde som knyter samman våra fyra partier och ligger till grund för vårt samarbete den kommande mandatperioden.

"Vi är stolta över att ingå i ett majoritetsstyre där hållbarhet och samarbete är ledorden. Tillsammans kommer vi stärka välfärden, arbeta aktivt med den gröna omställningen och ge bostadsfrågan den prioritering som den behöver. Det är glädjande att vi enats i gemensamma värderingar och har en tydlig målsättning om ett Sundbyberg för alla", säger Moisés Ubeira, gruppledare för Vänsterpartiet.

I en osäker tid med påfrestningar från omvärlden tar vi ansvar för Sundbybergs ekonomi för att kunna skapa förutsättningar för att fortsätta vara en välfungerande kommun. Med en god ekonomi där intäkter och kostnader är i balans kan vi skapa en grund för de satsningar och den stadsutveckling vi önskar ska ske.

"Centerpartiet fortsätter ta ansvar för att göra Sundbyberg ännu bättre. Vi är glada för att vi nu har ett starkt majoritetsstyre som tar sig an arbetet med vår stads utveckling där fokus kommer ligga på hållbarhet", säger Stefan Bergström, gruppledare för Centerpartiet i Sundbyberg.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar, och vi är eniga om att Sundbyberg måste vara ett föredöme i den gröna omställningen. Vi kan inte vänta på resten av världen. Ett tydligt fokus på hållbarhet är helt nödvändigt och i Sundbyberg finns unika möjligheter att skapa en klimatsmart och miljövänlig stad.

"Vi är fyra partier som enats om att genomföra en bred klimatomställning i Sundbyberg och är överens om att hållbarhet står högst upp på vår politiska agenda. Hållbarhet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Det är jag otroligt stolt över", säger Martin Solberg gruppledare för Miljöpartiet.

Måndagen den 17 oktober klockan 15.00 kommer gruppledarna för de fyra partierna att finnas på plats i Hallonbergens centrum för att ta emot media.

Kontaktpersoner för media

Peter Schilling (S), 070-087 53 57, peter.schilling@sundbyberg.se

Moisés Ubeira (V), 070-087 69 86, moises.ubeira@sundbyberg.se

Stefan Bergström (C), 070-087 55 55, stefan.bergstrom@sundbyberg.se

Martin Solberg (MP), 070-087 63 69, martin.solberg@sundbyberg.se