Profil: Anders Ocklind

Långsiktigt ekonomiskt tänkande, att behålla stadens energibolag Norrenergi och att värna stadens gröna ytor. Det är i dessa frågor som hans engagemang och omsorg för Sundbyberg blir tydligast. Som Sundbybergcenterns representant och ordförande i upphandlingsutskottet och i Norrenergi har Anders Ocklind bra möjligheter att påverka.

Ärligt talat är det inte helt lätt att förstå exakt vad Anders sysslar med på jobbet om dagarna. Efter examen som civilingenjör i kemiteknik och ett par år på Volvo i Göteborg återvände stockholmaren till hemstaden och grundade företaget Cellkraft tillsammans med två kursare från KTH. Affärsidén var utveckling av vätgasdrivna bränsleceller. I sviterna efter orkanen Gudrun i januari 2005, som gjorde en halv miljon svenskar strömlösa, fanns ett intresse för bränsleceller som reservkraft. Telia testade tekniken i Småland åren efter stormen och flera amerikanska företag samt svenska Cellkraft levererade system.

”Drivkraften att starta företag var att göra något eget rent tekniskt, men också att skapa vår egen kultur. Efter att ha levererat några bränslecellsystem till bl.a. en bas på Antarktis flyttades tyngdpunkten över till andra produkter. Det stod klart för oss för 15 år sedan att bränslecellstekniken som helhet inte var kommersiellt mogen. Pilotprojekten fanns där, men det tog inte fart – med all rätt. Vi har sedan utvecklat produkter för precis kontroll av fuktighet i gaser och för precis generering av ångflöden av olika tryck och temperatur. Våra produkter används idag inom läkemedelsproduktion och inom forskning på universitet. Det handlar då ofta om utveckling av ny teknik där miljö och naturresurshushållning är drivkrafterna.”

2008 flyttade familjen till Duvbo, ett enligt honom charmigt område med vackra hus och plats för olika generationer och yrkeskategorier. Det var där intresset för kommunens verksamhet började. “Jag har varit aktiv i föreningssammanhang tidigare och hade under studietiden ett engagemang för miljöfrågor som ledde till styrelsearbete i Naturskyddsföreningen i Stockholm. När man blir äldre, mer bofast, får barn och kommer i kontakt med förskola och skola, så uppstår kanske ett större intresse för kommunen där man bor.” Efter valet 2014 blev han medlem i Centerpartiet, som passade honom utmärkt med sitt politiska mittläge och framför allt sin miljöprofil.

”Jag hade då varit kritisk till stadens tidigare slogan “Vi växer mest i Sverige”. Det låter inte hållbart och kan inte pågå länge, om man är Sveriges minsta och mest tätbefolkade kommun. Vi måste vara varsamma med den obebyggda mark och de få gröna ytor som vi har i vår lilla kommun. Så när vi exploaterar måste vi vara säkra på att det är bra saker.”

Som person är Anders mycket strukturerad, en egenskap som gör det möjligt för honom att förena ett krävande arbete och ett hushåll med tre barn med politiken. Drygt två decenniers erfarenhet och kunskap från framgångsrikt företagande används i de tunga politiska uppdragen. När det gäller stadens fjärrvärmebolag, Norrenergi, förespråkar han fortsatt utveckling i kommunens ägo. Fjärrvärmesystemet i Stockholm är närapå ett monopol. Det behövs fler aktörer och inte färre. Norrenergi ska vara ett bolag som samarbetar och konkurrerar med andra aktörer för att bygga ett optimerat och robust system.

Som politiskt ansvarig för kommunens upphandlingar förespråkar han enkla, transparenta upphandlingar där många aktörer kan ge bud och god konkurrens uppstå för kommunens bästa. Han vill också uppmuntra tjänstemännen att “vända och vrida” på tidigare upphandlingsupplägg för att förbättra och utveckla. “Det är också viktigt att vi politiker kan vara tydliga med att vi tar ansvar och på så sätt avlastar tjänstemän. Ibland kan man vinna mycket på att ta kalkylerade risker och förlora mycket på att försäkra sig mot allt. Det är vi politiker som måste våga välja i detta.”

En belöning i det politiska arbetet är enligt Anders att bidra med välgrundade ekonomiska beslut. ”I mina politiska roller kan jag påverka och bidra till att spara mer pengar åt kommunen. Det blir någon sorts utväxling att bidra till goda beslut som kommer många till del.” Ett av Anders stora avtryck handlar just om det. Som ordförande i upphandlingsutskottet motsatte han sig kraftigt att staden skulle hyra en skola istället för att bygga och äga den själv. Här återkommer hans tankar om långsiktighet och risktagande. “Det kan kännas jobbigt att ta beslut om att bygga en skola för 200 miljoner kronor, och fiffigt att istället hyra den för 15 miljoner kronor per år. Men om det senare visar sig vara dubbelt så dyrt i ett 25-årsperspektiv så är det ingen bra idé. Man måste tänka längre än mandatperioden...”

Fritiden ägnas åt barnen, särboflickvän och sedan i somras en bit mark inköpt i norra Hälsingland. “Jag håller på med skogen där. Röjer sly, sågar upp vindfällda träd och gallrar. Många i mitt skede i livet borde ha några hektar skog att ta hand om. En röjsåg i källarförrådet och en utflykt några helger per år till sin markplätt. Det är i alla fall väldigt fin passning till mina behov av fysiskt arbete och natur.”