Vi vill ha mer plats för mänskliga möten 

Om bara några månader, den 11 september, är det dags för allmänna val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Här i Sundbyberg ska 61 ledamöter väljas till kommunfullmäktige och vara ansvariga för lokala beslut fram till år 2026.

Samtidigt som vi börjar planera för en valrörelse i Sundbyberg och Sverige så pågår ett brutalt krig i vår egen världsdel. Ryssland har angripit Ukraina, ett självständigt demokratiskt land som ligger lika nära Sundbyberg som Kiruna. Ukraina försvarar nu inte bara sitt eget territorium, utan också demokratiska värderingar och mångfald.

Kriget är en viktig påminnelse om att arbetet för demokratiska värderingar är något som måste stå i centrum varje dag också här i Sundbyberg. Vi står solidariskt bakom Ukraina i deras kamp för frihet och vi vill att Sundbyberg är med och stöttar i Ukrainas återuppbyggnad då kriget tar slut. Till exempel genom att Sundbyberg skaffar en vänort i Ukraina för ett ömsesidigt utbyte och att tillsammans bygga ett mer demokratiskt och tolerant Europa.

I skuggan av kriget händer det väldigt mycket i vår stad. År 2024 ska Trafikverket börja anlägga den första av två tunnlar där all järnvägstrafik i framtiden ska gå genom centrala Sundbyberg och förberedande arbeten har redan pågått i några år. Dessutom byggs tvärbanans Kistagren. I år kommer broarna över Ulvsundaleden mellan Solvalla och Rissne samt över Enköpingsvägen mellan Rissne och Ursvik att komma på plats. Trafikstart till Rissne och Ursvik blir i slutet av 2023 och till Kista och Helenelund något år senare.

Sommaren är nu i antågande och sommargågatan på Vasagatan, liksom stadens uteserveringar, har öppnat. Samtidigt är vår stad full av grönskande träd och blommor längs gator, i parker och i grönområden. Vårt Sundbyberg ska fortsätta vara en stad som erbjuder våra medborgare många fina miljöer att vistas i. Vi blir hela tiden fler sundbybergare som ska dela på samma ytor. Då är det viktigt att inte bara förvalta vår stads fina miljöer, utan att också utveckla nya inslag som mötesplatser, planteringar och fler lekmiljöer för barn. Att utveckla stadsmiljön och ge mer plats för mänskliga möten är därför något som vi i Centerpartiet hela tiden strävar efter.

Vilken plats i Sundbyberg vill du göra ännu bättre? Du är välkommen att träffa oss på vårmarknaden på Sturegatan den 2 juni eller på nationaldagsfirandet på Golfängarna den 6 juni och bidra med dina förslag och idéer. Du kan också bidra med dina synpunkter på vår hemsida sundbybergscentern.se, som du också når med din mobil via QR-koden här ovanför i bilden. Du är också välkommen att träffa mig på en fika eller promenad. Din röst gör Sundbyberg ännu bättre.

 

Stefan Bergström

Stadsmiljö-, exploaterings- och näringslivskommunalråd för Centerpartiet

stefan.bergstrom@sundbyberg.se

0700-87 55 55