En trivsam stadsmiljö skapar trygghet 

Nu är det högsommar och vi kan glädjas åt att vi bor i en stad med många fina gröna miljöer att vistas i och njuta av. Centerpartiet har nu haft huvudansvaret för stadsmiljöfrågorna i snart åtta år och under denna tid har många platser fått en rejäl upprustning. Samtidigt har vi också arbetat för att möjliggöra många nya mötesplatser för alla åldrar samt ett tillskott av gröna miljöer. 

Vi har under denna tid lyft stadsmiljön i alla stadsdelar i Sundbyberg med fokus på att skapa en trivsammare och tryggare stad. En välskött stad med många mötesplatser ger inte bara en trivsam stad, utan också en tryggare stadsmiljö. 

Med flest människor per kvadratkilometer i hela landet är det extra viktigt att värna om de fina miljöer vi har och att fortsätta utveckla stadsmiljön. Jag tycker själv vi har kommit en bra bit på vägen, men det är samtidigt ett arbete som aldrig riktigt tar slut. 

Ett bra exempel på en satsning både för att skapa trivsel och trygghet är den gröna Rissnepromenaden som jag invigde den 24 maj (se bilden). Rissnepromenaden går från Rissnekyrkan till Rissne IP och har nu fått en rejäl upprustning av den offentliga miljön med bland annat en ny lekplats, många sittytor och ljuskonstverket ”Du är drömmen” av konstnären Aleksandra Stratimirovic. 

En annan sak som händer i Rissne är att lekplatsen på Rissne ängar byggs om och byggs ut och den kommer vara färdig i slutet av sommaren. Rissne ängar är förresten ett område vi i Centerpartiet vill ge ett stärkt skydd för framtiden. Ängarna fyller en stor funktion som rekreationsområde för många närboende och vi vill därför skydda området till kulturreservat samt ge ännu bättre förutsättningar för biologisk mångfald med till exempel ängsplanteringar. 

En annan grön mötesplats som blivit färdig i år är Kanalparkens etapp 2 som invigdes den 18 maj. Kanalparken är ett långsträckt grönt stråk mellan Hästhagen och Duvbo, från Duvmossen till Ursviksvägen. Bland annat planterades ett vårdträd till minne av författaren Helga Henschen, som bodde länge i Duvbo. 

Snart blir också de efterlängtade cykelbanorna klara över Bällsta bro vilket betyder både säkrare trottoarer och säkrare cykling. Cykelbanorna byggs i samarbete med Stockholm stad som haft ansvaret för projektet och efter en del förseningar är det äntligen klart för invigning onsdagen den 17 augusti.

På strandpromenaden genomförs flera åtgärder för att minska snabb cykling och för att försöka styra om detta till Hamngatan. Vi kommer också se över cyklingen över Golfängarna för att skapa en tryggare miljö där.   

Andra nyheter är att Starrbäcksgatan i centrala Sundbyberg den här sommaren får ett sommartorg. Vi kommer också utveckla området vid Vintergatan och Götgatan för att skapa en tryggare och mer trafiksäker miljö genom att stärka det gröna stadsrummet med bland annat trädplanteringar.  

För mig och Centerpartiet är det viktigt att vi hela tiden utvecklar vår stad efter de behov som du och andra sundbybergare upplever. Jag finns bara ett telefonsamtal, ett sms eller ett e-mail bort. Välkommen att höra av dig och berätta vilken plats i Sundbyberg som du vill göra ännu bättre. 

Jag avslutar med att önska dig en skön sommar!

 

Stefan Bergström

Stadsmiljö-, exploaterings- och näringslivskommunalråd för Centerpartiet

stefan.bergstrom@sundbyberg.se

0700-87 55 55