Profil: Gunilla Matheny

Vård i livets slutskede, ett förbättrat anhörigstöd och äldres psykiska hälsa är några frågor som ligger Gunilla Matheny varmt om hjärtat. Efter nästan trettio år som egenföretagare har nu politiken blivit en viktig komponent i hennes strävan att underlätta vardagen för en utsatt grupp.

Sundbybergsbladet träffar Gunilla Matheny i en av de många gröna oaser som sparats i Sundbybergs centrala delar. Med sig har hon Poppy, en ett år gammal flatcoated retriever, som med glada språng och idog svansviftning visar sin uppskattning över den valda miljön.

- De många gröna ytorna i kommunen var en viktig orsak till att jag flyttade från Söder till Sundbyberg för ungefär tre år sedan. En annan var en jättefin, centralt belägen lägenhet i en före detta lampfabrik, säger Gunilla Matheny.

Intresset för naturen har följt med ända sedan barndomen i Kiruna och uppväxten i Västerbotten med jakt, fiske och byggande av kojor som viktiga inslag. På köpet följde ett brinnande intresse för såväl miljö- och klimatfrågor som förståelse och värdesättande av allt levande; djur, växter och inte minst människor. Länge vägde yrkesvalet mellan landskapsarkitekt och psykolog.

- Men jag följde lustprincipen och är i grunden distriktssköterska. Dessutom är jag bland annat författare, pedagog, uttryckande konstterapeut, parterapeut, utbildad i sexologi, hypnos och drama. En nyfiken evighetsstudent med andra ord. 1994, innan jag blev egenföretagare, anställdes jag av Svenska Röda Korset för att utveckla stödet till anhöriga i Sverige, ett viktigt och meningsfullt arbete som jag fortfarande driver.

I dag jobbar Gunilla på olika sätt med kompetensutveckling i form av bland annat skräddarsydda föreläsningar, utbildningar på grund- och högskolenivå och arbetsplatsutveckling. Verksamhetsfältet är brett. Det kan handla om hur man stöttar och samverkar med anhöriga, bemötandekompetens, sexualitet inom vård och omsorg eller hur man skapar trivsel och resultat i en arbetsgrupp.

- För att alltid ha en fot i verkligheten och bredda min kompetens arbetar jag fortfarande som sjuksköterska ibland. Jag har jobbat mycket med vård i livets slutskede men de äldres rättigheter och att motverka ålderism är det jag känner allra starkast för. Vi måste bli bättre på att se till de äldres psykiska hälsa. Många har det svårt, liksom deras anhöriga.

- Jag fick tidigt med mig att livet är dyrbart i och med att min far gick bort i en ärftlig hjärtsjukdom när jag var nio år gammal. Det har jag burit med mig under livet och nu även i mitt uppdrag som ersättare i äldrenämnden. Där får jag en chans att verka för att våra äldre ska bli både mer sedda och mer lyssnade på. Lika viktigt är det att alla som kommer till vårt land får chansen att visa hur fantastiska de faktiskt är.

När nu det politiska intresset ökat blev Centerpartiet det logiska valet av flera skäl: bland dem engagemanget för klimat och miljö, motståndet mot främlingsfientlighet och rasism, ambitionen att underlätta för företagen samt insikten om att Sverige består av både storstad och glesbygd.

- Jag är övertygad om att människan kan själv med rätt förutsättningar, säger Gunilla Matheny.