Där människor möts lever staden

Med flest människor per yta i hela Sverige är en trygg, trivsam och levande stadsmiljö viktig för att ge alla sundbybergare närhet till både rekreation och upplevelser.

Sundbyberg har en rik mångfald av platser med stora värden, allt ifrån de historiska lämningarna som den 2 500 år gamla offerstenen från bronsåldern i Kymlinge till sommargågatan i centrala Sundbyberg. 

Centerpartiet har haft huvudansvaret för stadsmiljöfrågorna sedan 2015. Vi har under denna tid sett till att en utveckling av stadsmiljön i hela Sundbyberg, för både barn, unga, äldre, människor med funktionshinder och alla andra har prioriterats. 

De senaste åren har därför mycket hänt i stadsmiljön i Sundbyberg. Vid Golfängarna har ett utegym öppnats och lekplatsen bredvid har fått en rejäl upprustning. Forskarparken i Ursvik har färdigställts med möjlighet till både lek, grillning och rekreation. Kanalparken från Ursviksvägen till Duvmossen har fått flera mötesplatser med både konst och stärkta möjligheter för biologisk mångfald. 

En annan plats där stadsmiljön fått ett stort lyft är den nyligen invigda Rissnepromenaden mellan Rissnekyrkan och Rissne IP. Där finns nu både en upprustad lekplats och ett ljuskonstverk. Dessutom har det blivit nya planteringar och sittytor, bland annat uppe på Falkenerarens kulle, där en grav från vikingatiden hittats tidigare.

Vi har också de senaste två åren utvecklat sommargågatan på Vasagatan i centrala Sundbyberg. Med flera restaurangers uteserveringar i direkt anslutning är sommargågatan nog det närmaste man kan komma en kontinental känsla i Sundbyberg en ljummen sommarkväll. Vi vill gärna utveckla konceptet med sommargågata och andra tillfälliga mötesplatser också på andra ställen i Sundbyberg. 

Satsa på konsten!

Konst är en annan viktig del för att skapa en trygg, trivsam och levande stad. Vi vill därför att fler konstinstallationer görs på stadens offentliga ytor och vi ser gärna ett stort inslag av lokala konstnärer. Vi arbetar också för innovativa konstinstallationer som en viktig del i framtidens stadskärna. Ovanpå tunnellocket för den nedgrävda järnvägen kommer vi att kunna ha en grön promenad genom hela stadskärnan, med plats för grönska, mötesplatser, konst och mycket annat.

Det är inte bara platser i gaturummet som sprider trivsel i en stad, det är också hur våra byggnader utformas. Förvaltaren har gått före med fin ljuskonst på sina byggnader både vid Nybergs torg och kvarteret Banken vid Landsvägen/Vasagatan. Dessutom finns det en fin muralmålning på kvarteret Rio vid Ekensbergsvägen. Vi vill att ett program tas fram för att levandegöra stadens fasader med exempelvis ljuskonst eller muralmålningar.

Tuvanparken ner mot Strandtorget.


Vi vill möjliggöra stadsodling

I Sundbyberg finns en mycket välskött koloniförening i Duvbo och det finns kolonilotter i Ursvik. Behovet av att vilja odla själv är dock så mycket större. Centerpartiet vill därför möjliggöra för mer odling genom att staden öronmärker mark för detta. 

Stadsodling bidrar till en grön och hållbar stad med lokal livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald och mat som produceras klimatsmart. Den ger också gemenskap och välbefinnande. Vi vill dessutom att staden aktivt hjälper bostads- och hyresgästföreningar med råd för odlingar som bidrar till biologisk mångfald.    

Välkommen att bidra!

Där människor möts lever staden. Trivsamma platser skapar också trygghet. Det är därför viktigt att hela tiden arbeta för att utveckla vårt gemensamma stadsrum. Både när det gäller mötesplatser, belysning och annat.

Vi vill fortsätta utveckla Sundbybergs stadsmiljö efter de behov som du och andra sundbybergare upplever. Därför är du alltid välkommen att höra av dig till oss och bidra till vår stadsmiljö genom att berätta vilken plats i Sundbyberg som du vill göra ännu bättre.


Centerpartiet arbetar för:

  • Att staden fortsätter skapa fler mötesplatser med gröna inslag.
  • Ha fler konstinstallationer på stadens offentliga ytor.
  • Att ett program för att levandegöra stadens fasader tas fram.
  • Möjliggöra stadsodling och aktivt hjälpa invånare med odling som gynnar biologisk mångfald.
  • Ge alla sundbybergare chansen att bidra med förslag om platser vi kan göra ännu bättre.