En kulturhistorisk vandring genom Sundbyberg

Trots att Sundbyberg är landets till ytan minsta kommun så finns det gott om upplevelserika kulturmiljöer runt omkring i vår stad. Här har vi samlat några av våra favoriter; både konstverk, byggnader och historiska platser.

Kymlinge

Kymlinge är den nordligaste femtedelen av Sundbyberg och är nästintill obebodd med undantag för ett hushåll. Här finns motionsspår, mountainbikespår, ridvägar och den mest orörda naturen i hela vår stad. En stor del av området ligger inom Igelbäckens naturreservat och vi vill inkludera också skogen i norra Kymlinge i reservatet.

Offerstenen 

De äldsta spåren av mänsklig aktivitet i Sundbyberg är en offersten från bronsåldern och stenen tros vara åtminstone 2 500 år gammal. I de små urgröpta skålarna ovanpå stenen offrade man till fruktbarhetsgudinnan. Stenen fanns tidigare på Skansen och i Rissne innan den flyttades tillbaka till Kymlinge för drygt tio år sedan.

Konst i Ursvik

Tack vare enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning i all nybyggnation har Ursvik flera konstinstallationer i det offentliga rummet. Nederländske konstnären Daan Roosegaardes konstverk Marbles (bilden) är ett interaktivt ljus- och ljudkonstverk i flera delar som ligger vid Långa Torget. Genom att röra konstverken så skiftar de färg och ger ifrån sig ljud.

Andra konstverk på allmän plats i denna satsning är Drop Rock, skapat av Lena Ignestam och Carina Zunino med naturstensblock i älvdalskvartsit som dessutom fungerar som sittmöbler vid korsningen Marieborgsgatan och Milstensvägen, samt Park i gata, av landskapsarkitekten Monika Gora, som är en fickpark med sittytor och 21 gula ljusskulpturer i varierande höjd.  

Milstenen 

För att ta sig från Stockholm mot Enköping och Västerås reste man förr i tiden genom Sundbyberg. I korsningen Gamla Enköpingsvägen och Milstensvägen står det än idag en milsten som den dåvarande landshövdingen Jacob Johan Gyllenborg uppförde under sin ämbetstid 1770 - 1778. Som namnet avslöjar visar stenen att avståndet till Stockholm är en mil från stenen.

Runstenen vid Råsta kulle

Råstastenen har en inskription som lyder “Holmsten och Hosve lät resa stenen efter Jobjörn, sin fader, och Gyrid efter (honom)”. Stenen tros vara från 1000-talet och på Sundbybergs stadsmuseum står en något yngre sten från samma plats men som har ett kors inristat. Det indikerar att stenen vid Råsta kulle är från brytningspunkten mellan asatro och kristendom.

Rissnepromenaden

I maj invigde Stefan Bergström Rissnepromenaden från Rissne kyrka ner till Rissne IP med ljuskonstverket ”DU ÄR DRÖMMEN”, skapat av konstnären Aleksandra Stratimirovic. Förutom konstverket har stråket fått ett stort lyft med utvecklade ytor för lek, aktivitet, umgänge och rekreation. Rissne är Sundbybergs konstrikaste stadsdel med drygt 60 konstverk i offentlig miljö. 

Kanalparken

Kanalparken från Duvmossen i Duvbo till Ursviksvägen har rustats upp de senaste åren. Härom året invigdes delen närmast Ursviksvägen med Torsten Fridhs skulptur Sittande kvinna och en permanent gångväg samt magnolior av olika arter, tulpanträd, kinesträd och rödblommig kastanj. Nu i maj 2022 invigde Stefan Bergström den andra etappen med nya planteringar, insekthotell, fågelholkar och fågelbad. 

Strandtorget

I Lilla Alby finns Tuvanparken. År 1893 uppfördes där Tuvans hem för nervsjuka, eller Solna sjukhem som det senare hette. Byggnaden revs sedan 1960. Tuvanparken flödar från Humblegatan ned mot Hamngatan där Strandtorget ansluter. Ute i Bällstaviken ligger en sjunken pråm som numera bildat en liten ö. Pråmen avspeglas i Martin Karlsson Tebus konstverk som skapades till Strandtorgets invigning 2017. 

Marabouparken 

Historien om Sundbyberg började en gång i tiden i Marabouparken. Sundbybergs gård byggdes på denna plats 1785 och dit flyttade stadens grundare Anders Petter Löfström 1864. Gården revs 1936 då arbetet med att skapa Marabouparken startade. Marabouparken blev utsedd till Sveriges vackraste park 2008 och har förutom en stor skulptursamling också en konsthall. Parken är medlem i nätverket Swedish gardens som består av 35 av Sveriges främsta besöksträdgårdar.

Vattentornet 

Vattentornet i Tornparken färdigställdes 1912, men var enbart i bruk under 14 år eftersom Sundbybergs dricksvatten sedan 1926 kommer från Görväln i Järfälla. Tornet ritades av arkitekten Ivar Tengbom som också ritade Konserthuset i Stockholm. Sundbybergs stad äger byggnaden och arrenderar ut den nedre delen för restaurangverksamhet.

Rissne gård

Rissne gård byggdes 1648 och är en av Sundbybergs äldsta byggnader. Husets utseende har förändrats flera gånger sedan dess, men stora delar av bottenvåningen är intakta, däribland takmålningarna. Gården blev kronogods 1692 och användes sedan för militära ändamål ända fram till 1960-talet. Nu finns restaurang i lokalerna samt ett sommarkafé i trädgården.

Spjutkastaren

Vid Fredsgatans rondell i anslutning till Sundbybergs idrottsplats står skulpturen ”Spjutkastaren” av Carl Fagerberg. Skulpturen var tänkt att stå vid Stockholms stadion, men eftersom figurens spjutfattning och benställning bedömdes som felaktig skänktes den istället till Sundbybergs stad 1940. 

Fontänen på Sundbybergs torg

På Sundbybergs torg finns fontänen med skulpturen ”Den lyckliga familjen” som även den är ett verk av Carl Fagerberg. Verket, som uppfördes 1934, kallas också för Industribrunnen och symboliserar stadens fabriker Marabou, Sieverts Kabelverk, Spis- och knäckebrödsfabriken Kronan samt Bryggeriet Kronan. 

Sundbybergs grundare 

Anders Petter Löfströms byst står vid Esplanaden bredvid trappan upp mot Tornparken. Den skapades av Carl Fagerberg 1944, 35 år efter att Löfström gått bort.