En stark röst för Sundbyberg i regionen

Regionfullmäktige i Region Stockholm ansvarar för sjukvård, kollektivtrafik och regionplanering. Centerpartiet i Sundbyberg har under flera år representerats i regionfullmäktige av vår gruppledare Stefan Bergström.  

Varför är det viktigt att Sundbyberg har en stark röst i regionfullmäktige? 

- Det är viktigt därför att både sjukvård och kollektivtrafik har stor betydelse också för oss sundbybergare. Trots att vi är en liten kommun till ytan så är vi en viktig del i regionens utveckling och vi är också beroende av att vår del av regionen får de resurser som krävs, säger Stefan Bergström. 

Sundbyberg fick nyligen sin fjärde vårdcentral då Ursviks vårdcentral öppnade i våras i det gamla SEB-huset i Rissne, det som nu kallas Ursvik entré. Med små avstånd i vår kommun har alla nära till en vårdcentral. 

- En trygg och nära vård när den behövs är själva grundbulten i vården. Vi har också ett stort kommunalt ansvar för att främja folkhälsa genom att dels underlätta för att gå, cykla och dels erbjuda många miljöer för rekreation. 

Sundbyberg har det också väl förspänt i kollektivtrafiken med alla trafikslag förutom pendelbåtar, och just det vill Stefan ändra på. 

- Nu utreds pendelbåtstrafik till Bällstaviken och självklart vore det fantastiskt om vi kunde få en brygga vid vår del av Mälarens strand. Annars är utmaningen i kollektivtrafiken främst att få till stånd förbättringar i Ursvik och Brotorp. Ursvik har vuxit kraftigt under många år, men kollektivtrafiken har inte hängt med. Det kommer jag att prioritera att få ändring på. 

Stefan är också en stark pådrivare av nya lösningar inom kollektivtrafiken. 

- Nu går utvecklingen av autonoma, självkörande, bussar snabbt, och det finns bland annat en försökslinje i Barkarbystaden. Experter jag pratat med säger att det redan inom tio år kommer att vara möjligt att ha självkörande bussar i stor skala. Då kommer vi att kunna åka vart som helst inom Sundbyberg när som helst under dygnet och då ger vi verkligen alla sundbybergare tillgång till en bra mobilitet, avslutar Stefan.