Ett starkt kultur- och fritidsliv

Ett starkt kultur- och fritidsliv är en viktig del i vårt lokalsamhälle för att barn och unga, men också andra, ska ha en meningsfull fritid. Centerpartiet vill fortsätta utveckla möjligheterna för en mångfald av kultur- och fritidsaktiviteter i vår stad.

En idrottshall i anslutning till den kommande Örskolan är redan beslutad. Nu pågår planering av både Örvallen och Miloområdet i Ursvik, där kultur- och fritidsaktiviteter finns med som en tydlig del. Centerpartiet står bakom satsningar på ishall och året runt-fotboll, men vi vill också stärka förutsättningarna för andra sporter samt kultur- och fritidsaktiviteter genom att tillgängliggöra lokaler och andra ytor. 

Sundbybergs museum är en stor tillgång för staden och en rik källa till vår historia. Vi vill stärka det långsiktiga samarbetet med museet och se över en samlokalisering med konsthallen för att stärka Marabouparken som ett kulturnav i staden. 

Vi vill levandegöra kulturen och historien i hela vår stad genom att sätta upp kulturhistoriska skyltar som berättar om byggnader, platser och händelser. På så sätt får vi lära oss mer om vår stad och en möjlighet att visa upp allt som gör Sundbyberg så speciellt.

Kulturen ska leva i hela Sundbyberg. Därför föreslår vi en årlig kulturfestival som alternerar mellan olika stadsdelar. Gärna i samarbete med lokala föreningar och näringslivet och med lokala konstnärer och kulturskapare från hela vår stad, både unga och äldre. 


Centerpartiet arbetar för:

  • Staden ska erbjuda en mångfald av trygga och meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för alla barn oavsett var man bor. 
  • Satsa på en ny ishall och året runt-fotboll med uppvärmd plan på Örvallen.
  • Planera den nya stadsdelen Milot med tydliga inslag av kultur, fritidsliv och idrott. 
  • Stärk ett långsiktigt samarbete med Sundbybergs stadsmuseum och se över samlokalisering med Marabouparken. 
  • Kulturhistoriska skyltar ska sättas upp i Sundbyberg för att levandegöra vår stads kulturhistoria.
  • Ha en årlig kulturfestival som alternerar mellan olika stadsdelar.