Ett starkt lokalt näringsliv

Ett starkt lokalt näringsliv är en viktig förutsättning för en trygg, trivsam och levande stad. Under pandemin var det tuffa tider för många butiker och företag, men tillsammans var vi många som hjälpte våra butiker att finnas kvar genom att handla och äta lokalt.

Sundbyberg är en av de kommuner i landet med flest antal företag per capita. Vi har mycket bra förutsättningar med många människor på liten yta, landets bästa bredbandstäthet samt mycket bra kommunikationer, både regionalt, nationellt och internationellt. 

Förutom kommunen är olika finansiella verksamheter och myndigheter stora arbetsgivare lokalt, men det finns också många företag inom företagstjänster, handel och kommunikation. Dessutom har Sundbyberg en mångfald av butiker och affärer som på olika sätt bidrar till stadens själ. Då är det extra viktigt med en näringslivspolitik som gör att små företag får stora möjligheter.

För att lyckas med det måste staden ha bästa möjliga bemötande av, och service, till både det lokala näringslivet och våra invånare. När staden växer måste näringslivsperspektivet alltid vara med för att vi ska bli en så attraktiv stad som möjligt att förlägga arbetsplatser och företag i. Vi vill också anpassa stadens upphandlingar för att också, där så är möjligt, mindre företag ska kunna lämna anbud.

Ett starkt lokalt näringsliv bidrar både till skatteintäkter, en god nära service och att vi som bor i Sundbyberg kan hitta arbete på nära håll. Det är viktigt i hela Sundbyberg och Centerpartiet vill därför att staden ska ha en dialog med näringslivsföreträdare i varje stadsdel. 

Det ska vara tryggt och enkelt att vara företagare i Sundbyberg. Vårt mål är att Sundbyberg ska ha ett av landets bästa näringslivsklimat.


Centerpartiet arbetar för:

  • Staden ska ha bästa möjliga bemötande av, och service till, det lokala näringslivet.
  • Näringslivsperspektivet ska vara med i alla delar av planeringen av stadens utveckling.
  • Stadens upphandlingar ska anpassas så att mindre företag kan lägga anbud.
  • En näringslivsdialog ska hållas med lokala näringslivsföreträdare i varje stadsdel.
  • Sundbyberg ska ha ett av landets bästa näringslivsklimat.