European Union citizens in Sundbyberg

You can vote in the local elections for Sundbyberg municipality (kommunfullmäktige) and the Stockholm region (regionfullmäktige) on 11 September 2022. 

If you are a citizen of a country in the European Union and registered as a resident in Sundbyberg you are entitled to vote in the local elections for Sundbyberg municipality (kommunfullmäktige) and the Stockholm region (regionfullmäktige) on 11 September 2022. 

Centerpartiet is a member of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) in the European Parliament. We are a green liberal party striving to ensure equal rights and values.  We believe in every person’s right and ability to form their own lives. That is why it is important for us to listen to our citizens in order to make Sundbyberg even better. 

Centerpartiet’s priorities are to make Sundbyberg Sweden’s most sustainable city, ensure a safe, pleasant and vibrant urban environment and a school where all children can succeed and where we invest in language and literacy. 

Feel free to contact us in Swedish, English, French, German, Spanish, Portuguese, Bosnian or Arabic. You can also follow us on social media or meet us during the election campaign in different locations in Sundbyberg.

 

Centerpartiets politik grundar sig på alla människors lika rätt och värde. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att forma sin egen framtid. Därför vill vi att besluten fattas så nära människor som möjligt. 

Alla som bor och verkar i Sundbyberg ska ges bästa möjliga förutsättningar för ett gott liv med välskött kommunal service, en trygg, tillgänglig och levande stadsmiljö för alla, vackra och skyddade grönområden samt tillgång till säker och trygg mobilitet oavsett om man går, cyklar, åker rullstol, kollektivt eller med bil. Vår stad ska vara medmänsklig, tolerant, innovativ och välskött och vi ska rikta rätt resurser dit behoven är störst. 

Vår tids största utmaning är klimatfrågan. Vi vill ta ett långsiktigt ansvar och arbeta för ett hållbart Sundbyberg, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Samtidigt ska det vara lätt för alla oss sundbybergare att göra rätt och att leva miljövänligt. 

Sundbyberg är en unik kommun i Sverige som landets minsta till ytan och samtidigt den mest tätbefolkade. Det ger oss utmaningar, men också stora möjligheter. Det är möjligheter vi ska tillvarata för att framtidens Sundbyberg ska bli ännu bättre.