Trygga och aktiva äldre

Att bli äldre betyder olika saker för olika människor, men möjligheten till ett gott liv ska fortfarande finnas för alla. 

De äldre i Sundbyberg som behöver hjälp ska ges en god och värdig omvårdnad med en hemtjänst och äldreomsorg som präglas av omtanke, valfrihet och nytänkande. Äldre sundbybergare ska också få välja hemtjänst och vårdutförare genom att valfrihet bland aktörer, såväl offentliga som privata, garanteras.

Pandemin gjorde att många äldre tvingades till en ofrivillig ensamhet. Ensamhet kan också leda till psykisk ohälsa. Vi vill att staden arbetar med att kartlägga psykisk ohälsa och ensamhet hos äldre och arbetar fram en strategi för att motverka detta.

Centerpartiet vill än tydligare lyfta fram vardagens hjältar i alla de anhöriga som vårdar sina närstående. De gör enastående insatser. Vi vill därför att staden ger anhöriga vårdare stöd och möjlighet till avlastning.

Också i våra offentliga miljöer är det viktigt att hela tiden tänka in äldre människors behov så att stadsmiljön är trivsam för alla. Det ska vara lätt också för äldre att röra sig i vår stad och att kunna vara aktiva. Därför ska alla våra parker, torg och andra platser vara tillgängliga och attraktiva också för äldre och utformas därefter. 

Den pågående digitaliseringen ska tillvaratas i form av innovativa lösningar så att personalen i hemtjänst och äldreomsorg får mer tid för mänskliga kontakter med dem som behöver hjälp. Staden ska också i sin handläggning av äldres behov vara snabb och effektiv och sätta människan i centrum.

Måltiderna ska tillhöra livets höjdpunkter. Förutom att ge energi och näring så är det viktigt med positiva upplevelser runt måltider. Dessutom vill vi att minst hälften av all mat också i äldreomsorgen ska vara både ekologisk och närproducerad.


Centerpartiet arbetar för:

  • Att staden tar fram en strategi för att uppmärksamma och motverka psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet hos äldre.
  • Den som vårdar och stödjer närstående äldre ska erbjudas stöd utifrån egna behov.
  • Fortsätta utveckla digitalisering och välfärdsteknik med fokus på den äldres förutsättningar och möjligheter.
  • Handläggningen av äldres behov ska vara snabb och effektiv samt alltid sätta individens behov i centrum.