Vi tar 150 år av historia in i framtiden

Sundbyberg är en unik kommun. Förutom att vi är landets minsta och mest tätbefolkade kommun så pågår också ett av landets största stadsomvandlingsprojekt i vår stad. 

Järnvägen ska läggas ner i två tunnlar genom stadskärnan för att öka spårkapaciteten från två spår till fyra. Samtidigt kommer vi att få ett hopläkt stadscentrum och det arbetet kommer att prägla de centrala delarna av Sundbyberg långt in på 2030-talet.

För oss i Centerpartiet är några värden extra viktiga i planeringen av framtidens stad. Våra ledord är tryggt, trivsamt och levande. Det är en historisk möjlighet vi nu har då den största förändringen kommer att ske i Sundbyberg sedan järnvägen kom till vår stad 1876. Exempelvis kan den gröna promenaden ovanpå järnvägslocket bli ett stort lyft för stadskärnan med en variation av grönska och mötesplatser för olika behov samt med paviljonger för kaféer och restauranger. 

Möjliggör nöjesetablissemang

Vi vill också ta Sundbybergs 150 år av historia in i framtiden genom att det nya stationshuset ska gestaltas för att spegla stadens historia, nutid och framtid. För att knyta an till historien vill vi också möjliggöra nöjesetablissemang i framtidens stadskärna, till exempel i kontorshusen närmast stationsbyggnaden. Sundbyberg var en gång en nöjesmetropol med nattklubbarna Lorry och Grand Garbo som kända och populära dansställen långt utanför kommunens gränser. En levande stad behöver också närhet till nöjesetablissemang.

Sundbyberg ska växa hållbart

Som en växande kommun har vi också ett stort ansvar för att växa hållbart. Sundbyberg ska därför möta framtiden som en hållbar stad där hållbara material, som exempelvis trä, används i all byggnation, där stadens fordon är utsläppsfria och där stadens fastigheter förses med lokalt förnybar energiproduktion. 

Centerpartiet vill att Sundbyberg redan under nästa mandatperiod bygger en solcellspark längs Kymlingelänken vid västra Ursvik. Solcellsparken kan dessutom utformas så att den dämpar buller. 

Vi vill också lägga solceller på Milots aktivitetshus. Där får en anläggning med en årsproduktion på 500 megawattimmar plats, vilket motsvarar 100 större lägenheters elförbrukning på ett år.