Vi vill fortsätta göra Sundbyberg ännu bättre

Sundbyberg är en smältdegel av människor och miljöer, allt från storstadens brus till naturens skönhet. Vi vill fortsätta utveckla vår stads unika värden.

Det är med stor tacksamhet och ödmjukhet som jag gjort mitt allra bästa för att leva upp till ditt och andra sundbybergares förtroende som lokalpolitiker i Sundbyberg. Just den här mandatperioden sedan valet 2018 har verkligen varit speciell. En global pandemi och ett krig på vår egen kontinent har inneburit stora utmaningar. Samtidigt är det glädjande att vårt öppna demokratiska samhälle, både nationellt och lokalt, visat sig vara väldigt robust och med många fantastiska krafter som sett till att allt fungerar även i tider då förutsättningarna varit väldigt annorlunda än vanligt.

Sundbyberg har fortsatt vara under snabb utveckling. Vi står inför en stor förändring och förbättring av vår stadskärna då järnvägen ska grävas ner under de kommande tio åren. Samtidigt byggs stadsdelen västra Ursvik, där tvärbanan ska ha trafikstart i slutet av nästa år. En omfattande stadsutveckling pågår också i Rissne och Hallonbergen där det planeras för nya bostäder, mer service, fler butiker och fler mötesplatser.

Jag och Centerpartiet har de senaste mandatperioderna haft huvudansvaret i Sundbyberg för exploaterings-, stadsmiljö- och mobilitetsfrågor. Mitt mantra är att göra vår stad ännu bättre och att vår stadsmiljö ska vara trygg, trivsam och levande. Därför har vi under de senaste åren fortsatt att lyfta stadsmiljön genom att bland annat skapa lekplatser, utegym, konstinstallationer och gröna mötesplatser. Vi vill fortsätta utveckla våra mötesplatser, både för barn. äldre och alla däremellan. Där människor möts lever staden.

Utöver detta har jag och Centerpartiet tagit initiativ till att starta utvecklingen av Miloområdet i norra Ursvik till landets mest hållbara stadsdel. Just hållbarhetsfrågorna, både ekologiskt och socialt, har alltid stått i centrum för mitt eget politiska engagemang. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och det ansvar vi alla har för att lämna ett bättre jordklot efter oss än det vi fick ärva är något som jag själv tar på största allvar.

Ni är många sundbybergare som kontaktat mig under de senaste åren med frågor, synpunkter, idéer och förslag. Tack för ert engagemang. Det är ovärderligt för mig att få ta del av alla de verklighetsbilder som finns runt omkring i vår stad. Jag är precis som vanligt inte mer än bara ett samtal eller ett mejl bort. Du är alltid välkommen att höra av dig till mig och att följa mig och Centerpartiet i våra sociala medier.

En mandatperiod går snabbt och den 11 september är det åter dags val. Då hoppas jag att vi i Centerpartiet får ditt förtroende att fortsätta vårda och utveckla Sundbyberg, och att göra vår stad ännu bättre.


Stefan Bergström

Förstanamn för Centerpartiet i kommunvalet och fjärdenamn i regionvalet

stefan.bergstrom@sundbyberg.se

0700-87 55 55

Facebook: @SBGstefan

Twitter: @SBGstefan