Lokala förslag för Ursvik och Brotorp

Att utveckla en stad handlar inte bara om att bygga nya bostäder. Här är några konkreta förslag och projekt för att utveckla Ursvik och Brotorp.

Anlägg en plaskdamm

Det finns fyra plaskdammar i Sundbyberg, men det finns ingen på den norra sidan om Enköpingsvägen. Centerpartiet vill därför att en plaskdamm eller vattenlek anläggs någonstans i barntäta Ursvik. Vi har haft flera riktigt varma somrar de senaste åren och därför är det viktigt att kunna erbjuda möjlighet till svalkande bad för de minsta barnen.

Bygg hållbar energiproduktion

Centerpartiet vill bygga en solcellspark längs med den kommande länken vid västra Ursvik utmed Kymlingelänken. Solcellsparken skulle också kunna fungera som bullerskydd. Vi vill också lägga solceller på taket på den stora byggnaden, hus 77, i Miloområdet. Det beräknas kunna ge minst 500 megawattimmars elproduktion på ett år, vilket motsvarar 100 större lägenheters årsförbrukning.

Minska trafiken på Enköpingsvägen

Vi har aktivt arbetat för att minska genomfartstrafiken på Enköpingsvägen för att minimera buller och utsläpp samt för att förbättra trafiksäkerheten. Nu har flera åtgärder börjat genomföras. Det kommer bli en mer trafiksäker avfart/påfart vid Brotorp. Det kommer också att bli bussfil på stora delar av sträckan åt varje håll, vilket beräknas minska genomfartstrafiken kraftigt.

Stärk kollektivtrafiken!

Ursvik har hittills varit underförsörjt med kollektivtrafik och det är något som vi anmärkt på till SL i flera år. Nu är i alla fall äntligen nya busslinjer på gång. Buss 155 mellan Brommaplan och Akalla börjar trafikera Ursvik från årsskiftet 2022-2023, och en snabbare variant av buss 157 mellan Danderyds sjukhus och Lunda industriområde ska börja trafikera Enköpingsvägen, tack vare vårt initiativ till omdaning med bussfiler. Vi har drivit på för att ge buss 504 en genare väg till Sundbybergs centrum. Från årsskiftet blir det verklighet då den inte kommer att gå genom Duvbo längre. Vi fortsätter också arbeta för en bussförbindelse mellan Ursvik och Arenastaden.

Bygg ett mobilitetshus

Bristen på kollektivtrafik har medfört ett större parkeringsbehov än tidigare planerat. Då staden inte har ledig mark för nya ytkrävande parkeringar så vill vi bygga ett mobilitetshus i trä i västra Ursvik för att möjliggöra både fler parkeringar och smarta mobilitetslösningar som bilpooler och cykelpooler.

Håll rent och snyggt

Nedskräpning är en ständig utmaning. Återvinningsstationen vid aktivitetsparken i Ursvik har ofta varit drabbad, men tack vare engagerade invånare som rapporterar till FTI (Förpackningsinsamlingen) städas det oftast upp snabbt. Vi kommer i budgeten för 2023 att driva på för ett bättre och snyggare staket runt återvinningsstationen samt för att rutiner skapas för att snabbare bli av med insamlingskärl som saknar tillstånd.

Investera för lugna gator

Fortkörare på våra gator är en annan utmaning. Staden har investerat flera miljoner i hastighetsdämpande åtgärder, bland annat på Marieborgsgatan, för att få ner hastigheten. Trafiksäkerhetsarbetet kommer att gå vidare i både Ursvik och Brotorp. Hör gärna av dig med dina synpunkter om du upplever otrygga trafiksituationer. Vi fortsätter också med projektet ”Sund och säker skolväg” med målet att skapa säkra vägar till och från våra skolor så att barn och unga tryggt kan ta sig mellan hem och skola.

Stora Ursviks gård ska renoveras

Byggnaden Stora Ursviks gård som ligger bredvid Kymlingeskolan har funnits på denna plats sedan 1873. Nu har vi sett till att en förstudie om användning av byggnaden är gjord. År 2023 är det dags att starta en renovering så att både byggnaden kan användas och att platsen utanför kan bli ett tillskott till stadsmiljön.