Nu tas nästa steg för utvecklingen av Rissne!

Nu tas äntligen nästa steg i utvecklingen av Rissne centrum. Samrådshandlingarna för byggnation av nya bostäder och ny centrumverksamhet är klara och nu kan du vara med och tycka till om framtidens Rissne centrum.

Redan i början av 1980-talet började inflyttningen till Rissne och den 18 september 1985 invigdes stadsdelen. I slutet av 2017 beslutade kommunfullmäktige i Sundbyberg att sälja Rissne centrum till fastighetsbolaget Balder. Ända sedan dess har planeringen pågått och nu tar planerna ett stort kliv framåt då det blir dags för samråd. Samråd är en del i planprocessen och under samrådet kan vem som helst komma in med synpunkter på förslaget. Bilden (Dinelljohansson – Balder) är en illustration av nya Rissne centrum.

Den nuvarande centrumbyggnaden, av många kallad “muttern”, byggdes 1984 och den långa fasaden på utsidan upplevs ofta som otrygg. Den byggnaden kommer att rivas och det blir i stället fem nya bostadshus på mellan sju och tio våningar i Rissne centrum. På andra sidan Kavallerivägen, längs med grönstråket bort mot Rissne ängar, kommer två bostadshus att byggas och de blir nio respektive tio våningar höga. Totalt planeras runt 250 nya lägenheter.

Organiska former, varierade träelement och grönska, också på en del fasader, är olika idéer för gestaltningen. Det nya torget blir knappt 1 000 kvadratmeter stort. Torgets markbeläggning kommer att vara inspirerad av en mönstrad matta och en del växtlighet anläggs i anslutning till torget.

Nya lokaler för centrumverksamhet och ett större utbud av affärer, kaféer och restauranger är tillskott som vi tror kommer att göra Rissne centrum mer attraktivt. Det planeras också för en ny livsmedelsaffär och en ny fritidsgård, som föreslås ligga på våningen ovanför livsmedelsaffären.

Under ett samråd samlas synpunkter in, en del förändringar görs och nästa formella steg blir granskning. Den planeras till efter sommaren 2023 och ett antagande av detaljplanen kan sedan ske innan sommaren 2024. Förhoppningsvis vinner detaljplanen laga kraft kort efter detta. Därefter kan bygglov sökas och byggnation kan då börja sent 2024 eller under 2025. 

Vi i Centerpartiet ser fram emot att Rissne centrum nu genom samarbetet med Balder får ett stort lyft. Ta chansen att komma in med dina synpunkter under samrådet. Det kommer också att bli fysiska samrådsmöten under hösten.

Nästa år trafikstartas tvärbanan

Byggnationen av tvärbanan genom Sundbyberg är i full gång och just nu byggs tvärbanebroar över både Ulvsundaleden, mellan Solvalla och Rissne, samt över Enköpingsvägen, mellan Rissne och Ursvik. Snart kommer också rälsen att börja läggas. I slutet av 2023 planeras det att vara trafikstart mellan Sickla i söder och till Ursvik i norr. Från 2025 kommer sedan trafiken att gå vidare norrut till Kista och Helenelund.

Mångfald av kultur och fritidsliv

Alla barn i Sundbyberg ska ha tillgång till en mångfald av kultur och fritidsliv. De senaste åren har Rissne idrottsplats fått en rejäl ansiktslyftning och vi vill också arbeta för att stärka möjligheten till ett rikt kulturliv i Rissne. Vi föreslår också en årlig kulturvecka som alternerar mellan olika stadsdelar. 

Skydda Rissne ängar!

Sundbybergs olika grönområden ger vår stad mycket höga kvaliteter och Rissne ängar är inget undantag som ett av våra viktigaste grönområden. För Centerpartiet är det viktigt att bevara Rissne ängar och vi vill därför skydda området som kulturreservat. Vi arbetar också för att bygga ut Duvboskolan så att de temporära skolpaviljongerna på Rissne ängar kan tas bort så fort som möjligt. Vi sundbybergare behöver våra grönområden!