Vi har satsat stort på Rissne

Vi står inför stora förändringar och förbättringar på flera platser i Sundbyberg. Här i landets minsta kommun växer det ständigt fram nya årsringar och med allt fler människor på samma yta är det än viktigare med god planering och kvalitet på våra offentliga ytor.

Rissne är inget undantag. Det har byggts flera hundra nya bostäder i Rissne de senaste åren och den utvecklingen fortsätter. För mig är Rissne en fantastisk stadsdel där jag själv har bott i nästan tolv år efter att jag hade turen att få min första lägenhet i Rissne när jag som 21-åring flyttade hemifrån. Ett steg som inte var speciellt långt rent geografiskt då jag växte upp i närliggande Bromsten.

Vi har satsat stort på Rissne under de senaste åren. Förutom att det hela tiden byggs nya bostäder i den södra delen så har vi också gjort flera investeringar från stadens sida. Rissnepromenaden blev färdig i våras och nu har alltså hela stråket från Rissnekyrkan till Rissne IP fått ett rejält ansiktslyft med bland annat lekplats, mötesplatser och en konstinstallation. 

Dessutom har lekplatsen på Rissne ängar rustats upp och vi breddar också gång- och cykelvägen till Hallonbergen för att öka tryggheten för främst gående. Härom året invigde vi också Backens förskola, mellan Grönkullaskolan och Rissnekyrkan.

Nu går utvecklingen i Rissne vidare. På sidan intill kan du läsa om samrådsförslaget för det nya Rissne centrum. Jag tror personligen att det blir ett stort lyft för Rissne med den nya bebyggelsen och de betydligt högre stadsmiljökvaliteterna med fler butiker och en större livsmedelsaffär. Vårt mål är att stadsmiljön i Rissne centrum ska bli lika trygg, trivsam och levande som någon annanstans i Sundbyberg. Det blir också ett stort lyft för Rissne när tvärbanan i slutet av 2023 trafikstartas mellan Sickla och Ursvik, och från 2025 vidare till Kista och Helenelund.

Tryggheten är en viktig fråga i hela Sundbyberg. Centerpartiet tog härom året initiativ till att staden nu samarbetar med stiftelsen Tryggare Sverige för att göra de offentliga miljöerna tryggare. Vi har också sett till att Sundbyberg, som första kommun i landet, infört att en procent av produktionskostnaderna i all nybyggnation går till trygghetsskapande åtgärder. 

Varje barn ska få chansen att lyckas i skolan. Därför vill vi skärpa det förebyggande arbetet i förskolan och i de lägre årskurserna i skolan med språksatsningar så att alla barn lär sig en god svenska. Det är också viktigt att förbättra insatserna för elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen genom att utveckla arbetet med lovskola och läxläsning. 

En mandatperiod på fyra år går fort och snart, den 11 september, är valdagen här. Då är det du som är med och avgör vilka partier och vilka politiker som ska styra Sundbyberg de närmaste fyra åren. Jag hoppas så klart att jag och Centerpartiet får ditt förtroende att fortsätta göra Rissne och Sundbyberg ännu bättre. Du träffar oss flera gånger i Rissne ända fram till valdagen och, precis som alltid, är jag inte längre bort än ett samtal, meddelande eller mejl. 

Välkommen att höra av dig!


Stefan Bergström

Förstanamn för Centerpartiet i kommunvalet och fjärdenamn i regionvalet

stefan.bergstrom@sundbyberg.se

0700-87 55 55

Facebook: @SBGstefan

Twitter: @SBGstefan