C distriktsstämma: Bilfri Skeppsbro och fler odlingslotter till Stockholmarna

Collage med bilder från distriktsstämman. Emma Wiesner presenterar en ppt om klimatfrågan. Karin Ernlund blir omvald som styrelseordförande och ser glad ut. Två diplom för Guldnålen.

Motionerna om miljön på Skeppsbron och ökad möjlighet till stadsodling är två av totalt 56 motioner, med över 300 förslag, som behandlades på Stockholmscenterns digitala distriktsstämma den 27 och 31 mars. Totalt 124 medlemmar, varav 94 ombud, närvarade.

- Jag vill tacka för riktigt bra diskussioner. Det är en enorm styrka för Centerpartiet i Stockholm att vi har så många engagerade medlemmar. Tillsammans skapar vi en ljusare framtid för Stockholm, säger Karin Ernlund, omvald distriktsordförande.

Stämman biföll motionen om att verka för en mer levande Skeppsbro genom att bland annat leda om genomfartstrafiken och minska parkeringsytorna på skeppsbrokajen.

- Skeppsbron är Stockholms ansikte utåt. Många turister och stockholmare hänger nedanför slottet, och det vore skönt att göra något bättre av platsen och skapa möjligheter för folkliv, säger Svante Linusson, ersättare i trafiknämnden och en av initiativtagarna till förslaget.

Läs mer om bilfri Skeppsbro i Mitti.

Vad gäller odlingslotter så anser stämman bland annat att Centerpartiet ska arbeta för ett stadsövergripande odlingslyft i hela Stockholm, som även är tillgänglighetsanpassat.

Stämman biföll totalt 214 förslag, varav en del lokala och regionala, och några som kommer att skickas till partistämman i höst. De handlar bland annat om hur vi bör utveckla skolvalet, hur vi ska skapa hållbara städer och vända våra utanförskapsområden.

Årets medlem är Hans Karlson, för sitt fina dialogskapande arbete i Järva.

Två guldnålar delades ut; till Daniel Sunesson och Anita Henriksson, för långt och betydande arbete för Stockholmscentern.

Årets nätverk är Söndagscentern som varit en drivande och engagerande kraft inför kyrkovalsåret.

På plats var också Stockholmscenterns egna EU-parlamentariker Emma Wiesner och Abir Al-Sahlani, som berättade om sitt spännande arbete i Bryssel.

Är du inte medlem än, men vill vara med och jobba för en ljusare framtid?

Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka!

Gå med i Centerpartiet direkt, genom att swisha 150 kr till 123 421 85 33 tillsammans med e-post och personnummer.


Engagera dig för en ljusare framtid!