Fredhällsparken är räddad!

Centerpartiet gick till val på att rädda Fredhällsparken. Och nu har Stockholms stad äntligen fattat beslut om att den fotbollsplan som skulle byggas i Fredhällsparken istället byggs vid Kristinebergs IP.

Bevara grönområden

När Stockholm växer är det viktigt att skydda värdefulla parker och grönområden. Det är så vi bygger en stad där människor vill leva och bo. Kombinationen av storstadens puls och naturens ro är det som gör Stockholm fantastiskt.

Men parken är fortfarande hotad

Socialdemokraterna i Stockholm fortsätter dessvärre att driva frågan om att bygga i Fredhällsparken. Tvärtemot vad stockholmarna vill. Tillsammans kan vi se till att det inte händer. Den 11 september avgör du Fredhällsparkens framtid.

Världens grönaste huvudstad

Stockholm ska vara fossilfritt och klimatpositivt. Vi vill anlägga fler parker och grönytor. Vi vill satsa mer på förnybar energiproduktion och elektrifiering samt göra det enklare för alla att göra klimatsmarta val.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har engagerat sig. Tillsammans har vi räddat Fredhällsparken! För Stockholms bästa.

Bild

Vår politik

Bild

Klimat och miljö

Bild

Engagera dig!