Centerpartiets gruppledare i Stockholms stadshus, Karin Ernlund, vill att staten, kommunen, regionen och civilsamhället ska kroka arm för att stoppa det dödliga våldet.

 

Början på 2023, med skjutningar, sprängattentat och mord, är ett mörkt och skrämmande kapitel i Stockholms historia. Representanter från i princip alla partier, oavsett politisk nivå, är överens. Vi måste stoppa det dödliga våldet, skapa trygghet i alla stadens delar och förhindra rekryteringen till de kriminella gängen.

Därför är det dags att lägga de partipolitiska strategierna åt sidan, sluta skylla på varandra och kroka arm blocköverskridande och över administrativa gränser. Staten, kommunen, regionen och civilsamhället måste alla dra åt samma håll och jobba både med akuta och förebyggande åtgärder.

Under gårdagens kommunfullmäktige lämnade Centerpartiet in förslag om att stärka civilsamhällets roll i det brottsförebyggande arbetet.

– Det som krävs nu är att staden krokar arm med civilsamhället och att det sker blocköverskridande överläggningar. Vi måste lägga alla förslag på bordet och söka enighet, säger Karin Ernlund, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stadshus.

– Tiden när politiker pekade finger mot varandra måste vara förbi nu. Jag är övertygad om att samtliga partier vill få ett stopp på gängkriminaliteten och våldet. Även om man ser olika på själva lösningarna. Men låt oss istället använda detta som en styrka då åtgärderna behöver vara många – både akuta och långsiktiga – om vi en gång för alla ska få ett slut på våldet, säger Karin Ernlund.

Gör Stockholm till pilotkommun för Cure Violence

I samband med kommunfullmäktige igår lämnade Centerpartiet in en motion om att göra Stockholm till pilotkommun för Cure Violence-metodiken , 44.3 kB.. En metod som framgångsrikt används i många länder för att begränsa spridningen av våld i utsatta områden.

– Det ersätter förstås inte de akuta polisiära insatser som behövs. Men vi måste kunna hålla två tankar i huvudet och samtidigt jobba mer långsiktigt. En viktig del är att låta civilsamhället bidra, vilket är vad Cure Violence-metodiken går ut på. Vi måste ta vara på alla goda krafter för att stoppa det dödliga våldet, säger Karin Ernlund.

Cure Violence bygger på att människor från civilsamhälle, med förankring i lokalsamhället, arbetar uppsökande vid misstanke om att en konflikt håller på att bryta ut. Metoden följer en tredelad förebyggande strategi: upptäck och avbryt planerat våld, förändra beteende hos högriskindivider och förändra samhällsnormer.