Stefans spalt

Ingenstans i landet pågår så många stora stadsutvecklingsprojekt på så liten yta som här i vårt Sundbyberg. Det mest kända kanske är utvecklingen av nya centrum då järnvägen grävs ner fram till 2025, men det största av dem alla kommer att bli utvecklingen längs Enköpingsvägen, mellan E18 i väster och Solnagränsen i öster, där runt 10 000 nya bostäder kan stå färdiga i slutet av 2020-talet. Samtidigt får vi en unik chans att bygga ihop vår stad genom att länka ihop Ursvik och Brotorp på norra sidan med Rissne, Hallonbergen och Ör på södra sidan.

När vår stad växer kraftigt så ökar värdet av parker, gröna stråk, grönområden och vattenmiljöer ännu mer. Därför vill jag i arbetet med den nya översiktsplanen tydligt lyfta in skyddandet och stärkandet av våra gröna stråk och vattendrag.

Vårt Sundbyberg ska också i framtiden kunna erbjuda attraktiva blandade miljöer där en utbyggd stad går hand i hand med en god tillgång till natur- och vattenupplevelser.

Du vet säkert redan att vi i Centerpartiet arbetar för att hela Kymlinge fortsätter utvecklas till ett tillgängligt grönområde. Staden arbetar nu för att utvidga det befintliga naturreservatet och dessutom pågår arbetet för att skapa ett naturreservat av Golfängarna och Lötsjön. För oss är det viktigt att tänka långsiktigt och att också framtidens sundbybergare har nära till sina fina grönområden.

Just när det gäller grönområden vill vi också stärka de gröna kopplingarna. Till exempel vill vi stärka Kanalparken som går mellan Ursviksvägen och Duvmossen i Duvbo och göra den till ett grönstråk med både gångväg, cykelväg och löparbana. Jag passar på att ge ett kulturtips. Sundbybergs Stadsmuseum på Fredsgatan 4 i centrala Sundbyberg är en guldgruva för den som vill veta mer om vår stads historia och jag kan varmt rekommendera ett besök för den som inte varit där!