Möt Kristina Jonäng, EU-kandidat nr 5

Kom och träffa Kristina Jonäng i Bålsta Centrum kl 18.00 den 16:e Maj

Kristina är nummer 5 på Centerpartiets EU-kandidatlista och fokuserar som en del av
sina prioriteringar på bättre och säkrare mat. En fråga som är aktuell i Håbo med ny
mat policy och småföretagens villkor ur ett EU-perspektiv.

Ta chansen att ställa dina frågor direkt till Kristina

Centerpartiet i Håbo