Sven-Eric Svensson


Kryssa mig på Landstingsvalsedeln!

 • Uppföljande hälsokontroller för seniorer.
 • Närvård i Skokloster
 • Bra kommunikationer i kommunen och mellan angränsande orter.

  Sven-Eric Svensson Aktiv senior från Bålsta
  Nr 3 på regionlistan
  Nr 13 på kommunlistan

  Jag håller bl a i släktforskning på Skeppet, guidar i Fridegårdsmuseet, dömer hundtävlingar i lydnad och bruks. Innan dess var jag kyrkoherde i Råsunda och fritidspolitiker i Håbo.

I höstens val är vi seniorer ca 25 procent av väljarna.
Vi är alla olika, men några saker har vi gemensamt.

 • Vi önskar den trygghet som tillgängliga vårdcentraler kan ge oss.
 • Vi vill kunna lita på att det finns både äldrevård och alternativa boendemiljöer när vi inte längre klarar gräsmattor och trappor.
 • Vi är vana att ta egna initiativ och förväntar oss valfrihet både när det gäller aktiviteter och omhändertagande. 

Många av oss är engagerade i olika föreningar. Kommunens stöd till föreningslivet ser vi som en satsning på friskvård där lite pengar ger stor effekt.

Men vi är också intresserade av att det skapas arbetstillfällen i kommunen så att fortsatt tillgång till butiker och annan service blir möjlig. En skola som ger ungdomarna stöd och utmaningar så att de med stolthet kan säga att de kommer från Håbo/Bålsta. Utbildningar som ger den kompetens som behövs bl a för att garantera personal som tar hand om oss när vi inte längre klarar oss själva men också för att göra kommunen attraktiv för nyetablering av företag.

Vi har också, precis som alla andra, behov av att de olika kommunikationerna fungerar inom hela kommunen. Goda förbindelser till både Stockholm och Uppsala/ Enköping gör våra och alla andras liv enklare.

Det här kommer Centern i Håbo att arbeta för under kommande mandatperiod.

Själv kandiderar jag till regionen där många av de viktiga frågorna behandlas.

Kryssa mig på Landstingsvalsedeln!

(Här kan du även ladda ner mitt kampanjblad) , 666.2 kB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.