Digitala Håbo

I framtidskommunen Håbo spelar digitalisering en framträdande roll. Centerpartiet i Håbo vill främja utveckling och nyttjande av digitala tjänster som ett verktyg i att bygga ett attraktivt Håbo för medborgare och företag.

  • Fri WiFi på alla offentliga platser.
  • 100 mb till alla hushåll.
  • Testbädd för digitala, offentliga tjänster.
  • Digital studio för distansundervisning i Fridegårdsskolans lokaler.

En förutsättning är en fungerande bredbandsinfrastruktur. Här vill Centerpartiet att det skall finnas direktiv att vid all grävning som utförs, ålägga entreprenören att förlägga kanalisation för fiberutbyggnad där den inte finns. Det är också viktigt att all befintlig och kommande fiber- utbyggnad görs konkurrensneutral. Det finns redan ett antal fungerande e-tjänster i kommunen. Centerpartiet vill utöka den portföljen så att både medborgare och företag kan få majoriteten av sin kommunikation med kommunen med dygnet-runt access.

Digitaliseringen i vård och omsorg utvecklas just nu med rasande fart. Håbo bör ligga i framkant på väl fungerande digitaliserade processer. Centerpartiet kommer att driva den utvecklingen genom att prioritera leverantörer, som nyttjar väl fungerande digitala verktyg då kommunen upphandlar sådana tjänster.

Även skolan genomgår en utveckling med digitaliseringsverktyg. I Centerpartiets skolor i Håbo skall man vara i framkant med sådana verktyg. Vi vill att det skall finnas en digital ”studio” för distansundervisning tillgänglig i Fridegårdsskolans lokaler. Man skall t ex kunna ta en distansexamen från MIT i Håbo.

Allt fler använder ”nätet” för att ta reda på saker, boka biljetter eller boende. Det bör turistnäringen ta fasta på och göra det enkelt för människor att hitta sevärdheter, boenden, konferensanläggningar, museer, bad och utflyktsmål i Håbo; Åbergs Museum, Skokloster slott, runstenar och historia från Vikingatiden. Håbo har också flera gästhamnar för fritidsbåtar.

Centerpartiet vill utveckla turistnäringens möjligheter till exponering med en lätt tillgänglig ”app”, där så mycket som möjligt av Håbos turist- och serviceutbud kan nås av konsumenten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.