Föreningslivet för Håbo framåt

Vi har ett brett och rikt föreningsliv i vår kommun med närmare 200 föreningar för alla åldrar och intressen. Under 2017 iordningsställdes flera anläggningar i kommunal regi eller med kommunalt stöd.

  • Verka för ett rikt föreningsliv med olika aktiviteter, som höjer livskvaliteten och gör det attraktivt att bo i Håbo kommun.
  • Höja det kommunala föreningsstödet med 40 procent.
  • WiFi och bredband bör finnas i alla verksamhetslokaler och anläggningar som föreningslivet nyttjar.
  • I samarbete med föreningar och företag utveckla arenor och anläggningar.

Men detta är en del av den kommunala verksamheten där mycket är ogjort. Kommunen behöver, i dialog med föreningarna, få fram ett nytt bidragssystem för föreningslivet. Ett arbete som har prioritet och som förhoppningsvis ska leda fram till beslut i kommunfullmäktige under hösten. Behovet av olika förenings- och aktivitetslokaler behöver ses över. Ett arbete som nu fått en omstart och som förhoppningsvis ska kunna ge avtryck redan i arbetet inför nästa års verksamhetsbudget.

För Centern är föreningarna en viktig spelare när vår kommun växer. Ett rikt föreningsliv med olika aktiviteter höjer livskvaliteten och gör det attraktivt att bo här. Därför vill vi ge föreningslivet förutsättningar att utvecklas i takt med att vi blir fler.

Tillgången på funktionella lokaler och anläggningar är en viktig faktor, men även att kommunens support av föreningslivet stärks. Därför vill vi höja det kommunala föreningsstödet med 40 procent.

Det finns en översiktsplan för byggandet så varför inte en långsiktig plan för föreningslivet? En plan som bygger på föreningarnas behovsanalys och en politisk samsyn. När nytt badhus och idrottsanläggning ska byggas bör det vara självklart att de blivande nyttjarna involveras i såväl planering som byggprocess.

Centern vill verka för att Håbo får nya idrottslinjer på gymnasiet kopplade mot våra idrottsföreningar. Bygger och rustar vi anläggningar skall de också användas! Alla former av samarbeten ska främjas som t ex mellan idrottsföreningar och skola, förskola och särskola.

I digitaliseringen av kommunen bör det ingå att bredband och WiFi finns i alla verksamhetslokaler och anläggningar, som föreningslivet nyttjar. Även tävlingsverksamhet och övrig föreningsaktivitet behöver tillgång till den teknik som är en självklarhet på våra jobb och hemma.

I vår kommun finns flera goda exempel på föreningar, som aktivt bidrar till integrationen av nyanlända. Det vill vi i Centerns stödja och uppmuntra!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.