Så för vi Håbo framåt

Gröna Dalen, Bålsta planförslag
Ett axplock av vad vi vill förstärka och förbättra!
 • Trafiksäkra gång och cykelvägar i hela kommunen.
 • De bruna påsarna blir drivmedel.
 • Ett förstärkt föreningsstöd, som skapar förutsättningar för det ideella arbetet.
 • Valfrihet i all omsorg från barnomsorg till äldrevård.
 • En gymnasieskola i samverkan med grannkommunerna, som erbjuder de yrkesinriktade linjer som efterfrågas av företag och ungdomar.
 • Ett utbyggt system med nära barnomsorg (familjedaghem).
 • En tillsynsverksamhet som går från regelstyrning och kontroll till samtal och uppföljning.
 • Ta bort all onödig prickmark. (Mark som inte får bebyggas.)
 • Det ska vara tryggt att bli äldre och få ett fortsatt bra liv.
 • Maten som serveras i kommunens skolor och omsorgsverksamhet ska vara producerad enligt svenska djurskyddsregler och närproducerade livsmedel eftersträvas.
 • Möjligheter till utegym och spontanidrottsplatser.
 • Upplevelserika Håbo ska vara tillgängligt för alla. Vi har allt från fågellivet i Hjälstaviken och Mälaren med möjlighet till fiske, båtliv och rekreation till barockkulturen i Skokloster, Musse Pigg på Åbergs museum,Vikingarnas vandringar och Albertus Pictors målningar.
 • Den kommunala verksamheten kräver att vi prioriterar och att vi hittar väl fungerande samarbeten med externa partner, som investerar och driver verksamheter.
 • Den nya slussen i Södertälje ger möjlighet till ökad mälartrafik och då behövs en bra hamn i Bålsta.
 • Kommunens centrala läge som transporthub för distribution till Storstads- och Mälarområdet kan underlättas om E 18 blir en elväg för lastfordon.

Byggden Håbo, med sin centralort Bålsta, med Krägga, Häggeby, Yttergran, Övergran och Kalmar och med sin landsbygd och framför allt med ett Skokloster som erbjuder såväl naturupplevelser som kultur är en kommun som många lärt sig uppskatta och som allt fler söker sig till. I kommunen finns ett rikt och aktivt föreningsliv, som erbjuder verksamhet för alla intressen.

 Håbo ligger i hjärtat av Mälardalen och har en omfattande Mälarstrand. Här kan friluftslivet blomstra och natursköna boplatser erbjudas. Håbo kommun är en pendlarkommun med bra förbindelser till Stockholmsregionen och mot Enköping/Västerås. I kommunen finns 2 000 företag, de allra flesta med bara några anställda. Kommunens skolor erbjuder en bra grundskoleutbildning. Till Jan Fridegårdsgymnasiet söker sig ungdomar också från Stockholmsregionen.

Här finns möjlighet att bo såväl nära pendeltågsstationen som Mälarnära. Håbo kommun är rik på kultur, allt från runstenar med de mest fantastiska berättelser, till säte för ärkebiskop och hålvägar, som vittnar om dåtidens aktiva handel. Men också modern kultur med studios som skapar dagens melodier och en attraktiv Musikskola.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.