Seniorer är en resurs

Håbo och Bålsta växte mellan 1960-talet och 1980-talet från ca 3 000 till ca 14 000 invånare. Många som kom hit då har stannat och nu blivit seniorer. Många pendlade till arbeten på andra håll i Stockholmsregionen, men utan dagens seniorer hade kommunen sett helt annorlunda ut.

  • Förebyggande hälsovård för alla 65+ med regelbundna hälsokontroller.
  • Valfrihet i omsorg och boende med både offentliga och privata utförare.
  • Att nya Skeppet blir klart 2019. Rätt för alla 85+ att välja särskilt boende utan biståndsbedömning.
  • Skapa förutsättningar för etablering av Bovieran i Bålsta, ett grönt boendekoncept för 55+.

Många arbetade också på hemmaplan, i barnomsorg, skola och lokal service. Nödvändiga insatser för att både tätorten och landsbygden skulle kunna ta hand om alla de utmaningar som den snabba expansionen medförde. Många av de som växte upp här under den tiden finns kvar och är med och fortsätter utvecklingen av vår kommun. Barnbarnen finns i förskola och skola. En garanti för fortsatt utveckling.

I höstens val är seniorerna ca 25 procent av väljarna. Vi är alla olika, men några saker har vi gemensamt. Vi önskar den trygghet som fungerande vårdcentraler med personlig service kan ge oss. Vi vill kunna lita på att det finns både äldrevård och alternativa boendemiljöer när vi inte längre klarar gräsmattor och trappor.

Vi är vana att ta egna initiativ och förväntar oss valfrihet både när det gäller aktiviteter och omhändertagande. Många av oss är engagerade i olika föreningar och stöttar genom det de som inte längre orkar lika mycket. Kommunens stöd till föreningslivet ser vi som en satsning på friskvård där lite pengar ger stor effekt.

Men vi är också intresserade av att det skapas arbetstillfällen i kommunen så att fortsatt tillgång till butiker och annan service blir möjlig. En skola som ger ungdomarna stöd och utmaningar så att de med stolthet kan säga att de kommer från Håbo/Bålsta. Utbildningar som ger den kompetens som behövs bl a för att garantera personal som tar hand om oss när vi inte längre klarar oss själva men också för att göra kommunen attraktiv för nyetablering av företag.

Vi har också, precis som alla andra, behov av att de olika kommunikationerna fungerar inom hela kommunen. Goda förbindelser till både Stockholm och Uppsala/Enköping gör våra och alla andras liv enklare. Vi ses ofta som en belastning och man räknar inte med de kunskaper och erfarenheter som vi har. Eller vilka resurser som vi är för samhället.

Centerpariet vill arbeta för att vi ska få en förebyggande hälsovård där alla 65+ kallas till regelbundna hälsokontroller. Det skulle skapa trygghet genom att man vet att någon följer en och kan skicka vidare till specialist medan det är enkelt att behandla. Men också genom att ge stöd i livsstil skapas förutsättningar för ett bra liv långt upp i åren.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.