Skola och utbildning

Centern i Håbo vill ha en bra utbildning där alla elever ges förutsättning att lyckas, från förskolan och upp till olika eftergymnasiala utbildningar såsom universitet och forskarstudier.

  • Det är avgörande för elevenas framgångar att statusen höjs för våra lärare.
  • Att skolorna i Håbo ska ligga i framkant för nya pedagogiska möjligheter.
  • Fjärrundervisning ska kunna bedrivas i fler ämnen i grundskolan så att den når elever med olika förutsättningar.
  • Digitalt Campus i Håbo för att kunna ta t ex en MIT-examen.

Barnomsorgen behöver utvecklas med större valfrihet, fler dagbarnvårdare i flera olika regimer, både privat och kommunalt med både stora och små organisationer.

Vi vet att det är du som förälder som vet bäst vad som passar ditt barn och det vill vi arbeta för att ditt barn ska få. Vi vill införa fler familjedag hem bl a i centrala Bålsta, Krägga och Skokloster. Närodlad betyder för oss att man har nära till lokal service där bland annat barnomsorg ingår. Bra barnomsorg och grundskola är grunden till ett intresse för ett fortsatt lärande.

Skolorna i Håbo ska hålla hög klass för att eleverna från Håbo ska kunna konkurrera om platser till högre utbildningar runt om i världen. Vi vill att lärarnas tid med eleverna ska öka så att våra elever får så bra utbildning som möjligt. Vi vill ha fler kompetenta lärare som arbetar i vår kommun, då det är avgörande för elevernas framgångar i skolan.

Det är viktigt att eleverna i vår kommun får samma kvalité i sin undervisning som övriga barn i landet, från barnomsorg till gymnasiet. Vi vill att skolorna i Håbo ska ligga i framkant för nya pedagogiska möjligheter. Genom digitalisering kan man öka möjligheterna för eleverna att lyckas i skolan på helt andra sätt än tidigare. Fjärrundervisning ska kunna bedrivas i fler ämnen i grundskolan så att den når elever med olika förutsättningar.

Vi vill att man ska kunna studera från ett digitalt Campus i Håbo ihopkopplat till andra lärosäten i världen för att t ex kunna ta en MIT-examen (internatonell universitetsexamen).

Kulturen har en stor plats i skolan. Musikskolan har haft och behöver ha en stor roll i vår kommun och erbjuder många elever både personlig utveckling och framtida möjligheter. I Centerpartiets Håbo skall Musikskolans plats befästas och utvecklas.

Vi tror på vikten av bra ledarskap i skolan, som ser möjligheter och lösningar för våra elever i Håbo och som kan leda både dem och deras lärare till högre resultat.

Vi vill även utveckla ett bra samarbete med grannkommunerna när det gäller gymnasieutbildningar så att eleverna från Håbo får större valmöjlighet till att utvecklas så mycket som de vill. Gymnasieskolan behöver utvecklas med fler möjligheter till yrkesutbildningar inom t ex vård och hantverk och gärna i samverkan med kommunens företag.

Vi vill att eleverna i Håbo ska uppmuntras till att studera och de ska kunna se kopplingarna mellan utbildning och att få ett jobb. Vi behöver fortsätta att utveckla vårt nätverk och fånga upp de ungdomar som varken studerar eller har jobb, så att de kan komma in i samhället och få samma möjligheter som andra till att vara med och påverka sina liv. Vi vill att alla ungdomar i Håbo ska ha möjlighet att välja sin framtid.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.