Beslut om vårdcentrum i Tierp

Ännu ett steg för ett nytt vårdcentrum i Tierp 2021 har tagits. Regionstyrelsen fattade idag beslut om genomförande för vårdcentrumet i Tierp.

En viktig del för att ställa om vården till att bli mer effektiv och nära i hela länet. Vårdcentrum är en form av utvecklad vårdcentral med ett förstärkt hälsofrämjande uppdrag, närvårdsavdelning, mobila närvårdsteam och specialistvård i form av exempelvis geriatrik och psykiatri.

-Vårdcentrum i Tierp är ett första steg i att förverkliga visionen om en effektiv och nära vård för hela länet. Vården ska finnas nära, där invånarna och deras behov finns. Med ett nytt vårdcentrum för Tierp och Älvkarleby tar vi ett första steg mot en närmare vård i Norduppland, säger Miriam Eriksson 1:e vice ordförande i Vårdstyrelsen (C)

Det planeras också att skapas vårdcentrum i Östhammar och Uppsala under kommande år.

Läs mer om Vårdcentrum i Tierp här:

Beslut om genomförande , 292.1 kB.

Presmeddelande