Ehsan Nasari

Personbild


#1 på kommunlistan för Centerpartiet.

"Min vision är att vi ska få ett samhälle som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart."


Läs mer av Ehsan Nasari:


Vad är din vision för Uppsala kommun?

Min vision för Uppsala kommun är en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar kommun där medborgarna får stora möjligheter att påverka sina egna liv. I Uppsala ska våra barn få en bra start i livet genom en trygg skola där alla klarar av kunskapskraven. Våra äldre ska få ett tryggt och värdigt åldrande och vårt näringsliv ska blomstra. Vi ska bli mer jämställda, mer inkluderande och mer företagsvänliga. Uppsala ska fortsätta att växa men på ett mer grönt och hållbart sätt som kommer hela kommunen till gagn. Vi ska ha ett levande landsbygd där det finns bra närservice och vi ska fortsätta med att ha ett ambitiöst klimatarbete.

Vilka frågor kommer du att framför allt fokusera på under kommande mandatperiod?

En kommun har i uppdrag att leverera på sin kärnverksamhet, vilket i huvudsak är skola, barn – och äldreomsorg. Vi måste säkerställa att vi håller hög kvalitet inom dessa områden, för det är vårt huvuduppdrag gentemot Uppsalaborna. Idag är det många barn som inte klarar kunskapskraven i skolan och många äldre som inte får ett värdigt åldrande. Det måste vi ändra på.

För att vi ska kunna finansiera vår välfärd måste vi ha bra klimat för våra företag. 4 av 5 jobb skapas av små och medelstora företag. Vi måste se till att det är lätt att etablera företag i Uppsala kommun, att det är tryggt att vara företagare, att det finns tillgång till kompetens och att kommunen upplevs som en samarbetspart och inte en motpart.

Uppsala ska fortsätta att växa, men det måste ske på ett mer hållbart sätt. Utbyggnaden av staden måste ske varsamt och med omtanke till närboende. Jag vill slå vakt om bra boendemiljöer med närhet till grönområden, förskolor, skolor och service samt att tillväxten ska komma hela kommunen till del. Vi behöver också fler studentbostäder.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.