Utvidga rätten till färdtjänst under pandemin och dra tillbaka bussubvention för äldre

Centerpartiet föreslår att rätten till färdtjänst utvidgas tillfälligt under pandemin, och kräver samtidigt att Uppsalas politiska ledning drar tillbaka förslaget om att subventionera bussbiljetter för äldre. Detta sedan Folkhälsomyndigheten skärpt sina allmänna rekommendationer för Uppsala län.

Smittspridningen av covid-19 har under hösten tagit ny fart i Uppsala län. Detta föranledde på tisdagen Folkhälsomyndigheten att skärpa sina allmänna rekommendationer för Uppsala län, däribland rekommendationen att undvika kollektivtrafik. Samtidigt går Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet i Uppsala fram med ett förslag om att subventionera bussbiljetter för länsinvånare som är 70 år eller äldre.

- Uppsalas styre går fram med ett förslag som uppmuntrar människor i riskgrupp att åka kollektivt i ett läge där Folkhälsomyndigheten just skärpt rekommendationen att undvika kollektivtrafiken. Intentionen är lovvärd, men i det här läget riskerar förslaget att bli en modern ättestupa, säger Centerpartiets gruppledare Jonas Petersson (C).

Folkhälsomyndigheten klassar äldre som är 70 år eller äldre som riskgrupp, och anger på sin hemsida att de löper fem gånger så hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 som dem som är 50-60 år. Pandemin har gjort att många äldre under våren och sommaren i praktiken isolerats i sina hem, i synnerhet de som inte har egen bil. Centerpartiet tycker att det är en oacceptabel situation men är inte beredda att riskera äldres liv och hälsa för att få bukt med den. Partiet föreslår istället att kommunen tillfälligt utvidgar rätten till färdtjänst till att omfatta alla kommuninvånare som är 70+. I dagsläget krävs att man har en bestående funktionsnedsättning som gör det svårt att nyttja den vanliga kollektivtrafiken för att man ska få nyttja färdtjänsten.

- Ur ett smittskyddsperspektiv är färdtjänst säkrare än buss eftersom den äldre kan åka ensam med en chaufför som testas ofta och regelbundet samt har stränga direktiv om att sjukanmäla sig vid symptom på covid-19. Att tillfälligt utvidga rätten till färdtjänst på det här viset är dyrt, men vi har täckning för det i vårt budgetförslag och anser att det är värt kostnaden för att äldre ska slippa exponeras för smitta i kollektivtrafiken, avslutar Jonas Petersson som även är 2:e vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden som ansvarar för färdtjänsten.