Tillåt mikrocatering i Uppsala under pandemin

Centerpartiet vill att Uppsala kommun underlättar för krogar och restauranger att leverera alkohol i samband med matleveranser även till mindre sällskap – så kallad mikrocatering. Åtgärden skulle ge hotell- och restaurangnäringen bättre förutsättningar att överleva coronakrisen.

Regeringen har meddelat att all alkoholservering på krogar och restauranger förbjuds efter klockan 22:00 från och med fredagen den 20 november. Förbudet är ett led i att begränsa smittspridningen av covid-19. Centerpartiet i Uppsala har förståelse för att det extraordinära läge Sverige befinner sig i också kräver extraordinära åtgärder. Dessvärre slår åtgärden direkt mot den redan svårt drabbade hotell- och restaurangnäringen. Ska branschen överleva måste kommunerna tänka utanför boxen för att mildra de ekonomiska effekterna.

- Vi vill att det också ska vara möjligt att leverera till exempel vin och öl ihop med mat till slutna mindre sällskap, så kallad mikrocatering. Vi måste nu vara flexibla och tillmötesgående inom alkohollagens ramar, säger Mats Åhlund (C), 2:e vice ordförande i Uppsala kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Alkohollagen ställer krav på att företag med cateringverksamhet och stadigvarande serveringstillstånd har eget tillagningskök och samt att alla serveringslokaler meddelas och godkänns av kommunen. Vidare gäller att det ska finnas möjlighet att servera tillredd mat, att åldern på alla i sällskapet ska kontrolleras, att inga uppenbart berusade personer får serveras samt att personal måste ha uppsikt över serveringen.

- På miljö- och hälsoskyddsnämndens möte på onsdag kommer jag väcka ett initiativärende om att miljöförvaltningen ska ta fram rutiner för att hantera mikrocatering samt upplysa kommunens serveringstillståndinnehavare om möjligheten till mikrocatering, avslutar Mats Åhlund.