Glädjande satsning på fiber

Värmland är en av fyra regioner som får dela på 136 miljoner för utbyggnaden av bredband i länet. 

Myndigheten PTS har uppdraget att fördela statens bidrag som för att stödja i bredbandsutbyggnad i alla delar av landet. Syftet med bredbandsstödet är att verka för snabbt bredband i hela Sverige, särskilt i mer glesbefolkade områden.

  • Det är otroligt glädjande att Värmland nu får 34 miljoner kr, det betyder att vi kan fortsätta utbyggnaden av fiber i länet. Det är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla välfärd och service till alla värmlänningar säger Anna- Lena Carlsson distriktsordförande i Värmland.

Statligt bredbandsstöd är till för att bidra till utbyggnaden av snabbt bredband i områden där det saknas förutsättningar att bygga på kommersiell grund. Nätbyggare i fyra utvalda regioner kan under 2020 ansöka om bredbandsstöd från PTS. De fyra regionerna är Blekinge, Västra Götaland, Värmland och Västernorrland. (källa PTS)