Håll gränsen mot onödig byråkrati

Klimatomställningen är en av vår tids största utmaningar. Det är samtidigt en fråga där Sverige kan spela en avgörande internationell roll som föregångsland, och där vårt ledarskap kan leda till jobb, tillväxt och affärsmöjligheter i Sverige.

Genom EU har vi en fantastisk möjlighet att vara med och utveckla spelregler för hela unionen. Centerpartiets klimat- och miljöpolitik präglas av höga ambitioner, grön industrialisering och teknikoptimism. Vi ser näringslivet som möjliggörare till ett bättre samhälle. För oss går värnandet om miljön hand i hand med klimatomställnigen.

Skogen har en avgörande betydelse för klimatomställningen

Sveriges landyta täcks till runt 70 procent av skog. De över 300 000 privata markägarna har en avgörande roll i omställningen där vi byter ut den svarta, fossila kolatomen mot den gröna, förnybara. Brukade skogar är garanten för skogliga produkter, upptag av koldioxid, jobb och tillväxt i hela Värmland.

Centerpartiet vill
- att svensk skogspolitik ska utformas i Sverige.
- att det måste finnas regionala anpassningar till EUs regelverk.
- attn stark äganderätt är grunden för ett skogsbruk där miljö och produktion går hand i hand.

Sund och säker mat

Den svenska livsmedelsproduktionen behöver öka för att stärka vår beredskap. Svensk livsmedelsproduktion är klimateffektiv, med låg miljöpåverkan och god djuromsorg. Därför måste konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen stärkas.

Centerpartiet vill
- att svensk livsmedelsproduktion behöver öka.
- att regelbördan för jordbruket måste minska på alla nivåer.
- att en större andel av EU:s jordbruksbudget ska gå till att ersätta miljö- och klimatfrämjande åtgärder.

Läs mer om Centerpartiets politik i EU-valet - klicka här.

Rösta på Centerpartiet i EU-valet 22 maj - 9 juni.

Kryssa Erik Evestam.