Distriktsstämma 2021

Centerpartiet i Värmlands distriktsstämma hålls den 27 mars. I samband med stämman kommer också listor till stiftsfullmäktige och kyrkomötet att tas.

Också i år kommer distriktsstämman att bli digital och genomförs på Zoom. Information om genomförande samt handlingar skickas till kretsar och ombud innan stämman.