Centerspalten 19 februari

Fredagens krönikör är Ola Persson. Texten är också publicerad i Värmlandsbygden.

Digitala möten och att arbeta på distans har förändrat arbetssituationen för många. Även för mig som regionpolitiker.

Region Värmland bildades 2019 och fick ett breddat ansvar, hälso- och sjukvård, regional tillväxt, kollektivtrafik, kultur och utbildning. Makt och möjlighet att påverka flyttade närmare värmlänningarna. Centerpartiet ingår i Värmlandssamverkan som styr Region Värmland. Övriga partier är M, Siv, Kd, L och Mp.Allt fokus är nu på Covid 19 och konsekvenserna av det. Pandemin drabbar människor över hela världen och vi har lärt oss hur sårbart vårt samhälle är.

Värmland har inte drabbats så hårt som andra regioner men läget är allvarligt. Inte minst hälso och sjukvården och för våra företag.

Begreppet ”vårdskuld” och ”uppskjuten vård” används för att beskriva de allt längre vårdköer som har uppstått när planerad vård har fått stått tillbaka för vård av akut sjuka pga av Covid 19.

Nu ser vi alla ljuset i tunneln när vaccineringen påbörjats i den ordning som Folkhälsomyndigheten rekomenderar och ni kan följa arbetet på 1177.

Det är en komplex och historiskt stor vaccination som nu ska genomföras. Vaccineringen ska genomföras effektivt och patientsäkert. Förutsättningar för planering och genomförande av den ändras dag för dag beroende på hur vaccintillgången är. Det är 230.000 värmlänningar som ska vaccineras två gånger (460.000 doser) för att få en uppfattning om hur stort det här är i jämförelse med sässongsinfluensan där drygt 60.000 vaccineras en gång.

Dessutom är det viktigt att inte äventyra tillgängligheten till den ”vanliga vården” under tiden.

”Håll avstånd, fortsätt att hålla i och håll ut” så klarar vi av det här tillsammans!

Mer Värmland på tallriken
Allt fler kommuner och regioner arbetar för att den mat som serveras inom den egna verksamheten ska va närproducerad. Svensk matproduktion håller hög håller hög kvalitet, har världens högsta krav på miljö och djurskydd. Mat som produceras relativt nära innebär också kortare transporter som leder till minskad miljöpåverkan.

I en allt osäkrare värld blir även frågan om vår självförsörjningsgrad en mer aktuell fråga. Värmland har goda förutsättningar att producera råvaror till matproduktion.

För ge förutsättningar för detta tar nu Region Värmland initiativ till samverkan med övriga aktörer i Värmland kring hur vi kan öka den värmländska matproduktionen.

Ola Persson (C)
Regionrådt i Region Värmland

Foto Ola Persson