Kyrkovalet närmar sig

Centerspalten den 26 februari skrivs av Benny Ahremark Persson, förtroendevald i Svenska kyrkan. Texten är också publicerad i Värmlandsbygden.

Kyrkovalet närmar sig!

Kyrkovalet har ibland kallats ”det glömda valet”. Därför kan det vara på sin plats att påminna om att den 19 september 2021 får vi välja till Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och Kyrkofullmäktige. Vid förra valet, 2017, var valdeltagandet något högre än tidigare val och blir förhoppningsvis ännu högre i höst.
Ett ökat intresse för livsåskådningsfrågor finns i vårt samhälle och Svenska kyrkans engagemang under Coronaepidemin kommer förhoppningsvis att öka intresset för valet.

Att Svenska kyrkan har en viktig roll i vårt samhälle har vi tydligt kunna se under tiden som Corona drabbat oss. Redan tidigare utsatta, sjuka, ensamma och äldre har drabbats särskilt hårt. Här har kyrkan stöttat och hjälpt till på olika vis, allt från hjälp med inköp av mat och mediciner, ett telefonsamtal, en korv med bröd utanför kyrkporten vid lunchtid och möjligheten att ringa jourhavande präst, samtalen till det sistnämnda har ökat markant under Corona. För många har möjligheten att inte kunna besöka en gudstjänst eller annan kyrklig aktivitet känts tomt och saknaden av gemensamhet med andra har varit stor. Bland annat gudstjänster via digitala kanaler har dock möjliggjort att man har kunnat fortsatt ta del av evangeliet och här ser vi att även många som inte tidigare varit gudstjänstfirare nåtts.

Centerpartiet har deltagit som parti och nomineringsgrupp i valen till Svenska kyrkan både före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat år 2000 och kommer att ställa upp även i valet 2021. Som den folkrörelse Centerpartiet är har partiet alltid varit engagerat både i samhälle och i kyrka. Alla människors lika värde är grunden för Centerpartiets politik. Det gäller i samhället i stort och det gäller engagemanget inom Svenska kyrkan. Genom att delta i kyrkovalet under partibeteckning blir det tydligt för väljarna att det är Centerpartiets värdegrund som partiets kandidater utgår från.

Inom Centerpartiet finns många människor med ett stort engagemang för en demokratisk folkkyrka, öppen och närvarande i hela landet. En kyrka där den lokala församlingen är den grundläggande enheten. Församlingen ska vara en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och mångfald där alla känner sig välkomna och väl bemötta.
Svenska kyrkan har ett viktigt uppdrag i att förmedla hopp och framtidstro.
Tillsammans kan vi låta Svenska kyrkan fortsätta vara en hörnsten i det svenska samhället.
Din röst är viktig den 19 september!

Benny Ahremark Persson (C)

Förtroendevald i Svenska kyrkan

Foto Benny Ahremark Persson