Varför kyrkoval?

Varför partipolitik i kyrkovalet?

Det finns de som kritiserar Centerpartiet för att vi som politiskt parti ställer upp i kyrkovalet. De menar att kyrkan skall vara fri från politik. Vi i Centerpartiet menar att genom att rösta på Centerpartiet är det tydligt för väljarna att det är Centerpartiets värdegrund som våra kandidater utgår från även i Svenska Kyrkan.

Alla människors lika värde är grunden för Centerpartiets politik. Det gäller i samhället i stort och det gäller vårt engagemang i Svenska kyrkan.

Centerpartiet ställer upp som grupp, där vi drivs av ett gemensamt engagemang för att säkerställa att kyrkan även framöver är en demokratisk kyrka där alla medlemmars röst hörs.

Församlingen är grunden i kyrkans arbete, samtidigt som den är en del av en rikstäckande kyrka.

Centerpartiet vill värna och stärka demokratin i Svenska kyrkan. Den lokala församlingen ger bäst möjlighet till engagemang. Beslut skall fattas så nära människor som möjligt. Förändringar inom församlingen skall växa underifrån.

Centerpartiet ser positivt på att kyrkan tar tillvara möjligheten att nybilda församlingar då samhällets struktur förändras och för att stärka det lokala engagemanget.

I varje människas liv ryms vardag och fest, sorg och glädje, stunder av ensamhet och upplevelser man vill dela med andra. Svenska kyrkan ger utrymme för allt detta och ska erbjuda en gemenskap där människor får stöd att utvecklas. Var och en skall ska kunna växa som människa och ha möjlighet att hitta mening i sitt liv. Kyrkans uppgift är att hjälpa och stärka människor.

Det handlar i djupaste mening om livskraft och livskvalitet.

Svenska kyrkans alla präster ska ha fortsatt vigselrätt. Alla par som önskar ska kunna gifta sig kyrkligt.

Diakoni är att hjälpa i handling utan någon annan avsikt än att ge kraft och stöd till människor. Vi tror på människans inneboende förmåga att vilja påverka sitt liv. Diakonin vill också se människan i sin helhet och möta alla hennes livsvillkor.

Vi hjälper inte människor för att de är kristna, utan vi hjälper andra människor för att VI är kristna.

Svenska kyrkan skall vara öppen och finnas för alla. Särskilt de som är utsatta, ensamma eller på flykt. Kyrkan skall tydligt bemöta främlingsfientliga. odemokratiska krafter och tendenser. Genom församlingens lokala arbete kan Svenska kyrkan bidra till ett öppet samhälle och vara en kraft för integration, för förståelse och tolerans. Vid kriser och katastrofer ska kyrkan ge stöd och förmedla framtidstro.

Det är kanske just vid katastrofer som den stora allmänheten märker den stora insats som kyrkan gör. Lokaler öppnas och präst och diakoner leder arbetet med hjälp av många frivilliga. Det är viktigt att vara medlem i Svenska kyrkan för att kyrkan skall kunna vara en kraft då det krisar men också för att kunna ha den mer vardagliga verksamheten som trivselträffar, barn- och ungdomsverksamhet, körer, besöksverksamhet osv.

Som medlem i Svenska kyrkan stöttar du all denna verksamhet.

Som medlem får du rösta i kyrkovalet, lägg din röst på centerpartiet för att Svenska Kyrkan skall fortsatt vara en demokratisk och solidarisk kyrka.

Annika Forsberg (C)
Kandidat till stiftsfullmäktige