Fira mjölkens dag genom att handla närodlat

Foto landskap

Den 1 juni firar vi Mjölkens dag. Det är ett välkommet tecken i tiden. Intresset för hur och var vår mat produceras och vad vi äter och dricker växer och det är en trend som vi välkomnar.

Svenska livsmedelsproducenter är världsledande på djurhälsa, har en restriktiv användning av antibiotika i djurhållningen och producerar mat på ett klimatsmart och miljövänligt sätt. Värmland har stor potential för att producera mer högkvalitativ mat.

Om vi vill se öppna landskap är det helt avgörande att jorden brukas och betas och att det sker på sätt som är långsiktigt hållbart. Värmlands gröna livsmedelsproduktion har även ett stort värde för besöksnäringen då den håller landskapet öppet och attraktivt. Dessutom är viljan att också smaka på sitt semestermål större än på mycket länge.

Genom att förbättra villkoren för de som producerar vår mat gör vi även viktiga insatser för miljö och klimat. Det blir färre långa livsmedelstransporter och mindre skadliga utsläpp. Dessutom är djurhållningen bättre, användningen av exempelvis antibiotika och bekämpningsmedel mindre i den svenska produktionen. Grunden för detta är en god efterfrågan, att det blir fler som efterfrågar närodlat i butiker och restauranger och att kommunerna i sina upphandlingar gör det möjligt för värmländska producenter att delta. Det sistnämnda är ett politiskt ansvar och för oss är det självklart att vi ska kräva produkter som uppfyller reglerna för svenskt djur- och miljöskydd.

Såväl folkhälsan som miljön och de öppna landskapen stärks av svensk mat av hög klass. Bra mat ska finnas överallt och vi jobbar för att andelen närodlat mat ska öka i skolor, på sjukhus och äldreboenden.

Daniel Bäckström, (C), riksdagsledamot
Ola Persson (C), regionråd
Anna-Lena Carlsson (C), distriktsordförande Centerpartiet i Värmland