Distriktsstämma 2 april

Centerpartiet i Värmlands distriktsstämma planeras till den 2 april. Förhoppningsvis kan vi genomföra en fysisk stämma i Storfors, men det kan hända att stämman blir digital.

Kallelse och handlingar kommer skickas till alla ordinarie ombud senast 8 dagar innan stämman, i enligt med Centerpartiets stadgar och arbetsordning.