Dämpa effekten av ohållbara drivmedelspriser

Frustrationen över höga drivmedelspriser växer och det är fullt begripligt. Ett antal faktorer samverkar på sämsta möjliga sätt vilket får priserna på bensin och diesel att stiga snabbt. Svaret är dock inte att pausa den hållbara omställningen – men det går heller inte att blunda för situationen.

Inblandningen av förnybara bränslen i det fossila har varit en stor framgång för vårt klimatarbete. Den har – lite i skymundan - pågått under ett stort antal år och så sent som sommaren 2021 bestämde 7 av 8 riksdagspartier att det systemet ska fortsätta genom att

stegvis vrida upp inblandningen fram till 2030. Klimateffekten kommer vara jättestor, samtidigt som el- och gasfordon kommer ta allt större marknadsandelar. Ett såhär långsiktigt system kommer också skapa en marknad för ökad inhemsk produktion av biobränslen, vilket är viktigt eftersom vi idag till drygt 80% är beroende av import.

Ett problem i sammanhanget är dock skattereglerna. Låginblandningen av biobränslen är inte skattebefriad – dessutom går de rena biobränslena HVO100 och E85 på årliga undantag från EU. Något som är minst sagt märkligt. EU borde uppmuntra allt arbete som går mot ett mer klimatneutralt Europa.

När priset nu sticker iväg måste vi hålla minst två tankar i huvudet samtidigt. Å ena sidan så behöver vi jobba hårt för att fasa ut de fossila bränslena. Det handlar dels om klimat, men också om ekonomi, tillväxt och sysselsättning, samt säkerhetspolitik.

Men om omställningen ska vara framgångsrik så måste den också vara hållbar - för alla. Det går inte att sälja in hållbarhet med att alla måste få det lite sämre, att vi ska frysa i våra hem och inte ha råd att skjutsa barnen till fritidsaktiviteterna. Vi måste visa på motsatsen. Vissa saker och beteenden blir kanske lite dyrare. Annat kan bli lite krångligare, men som helhet måste det hållbara samhället vara bättre än det samhälle vi har idag. För vad är annars poängen?

Så det långsiktiga målet behöver ligga fast. Men på kort sikt måste vi hitta sätt att dämpa den effekt vi nu ser. Hur detta ska gå till finns det många tankar kring. Några av förslagen handlar om att på bred front sänka skatten överallt. En tekniskt enkel lösning – men samtidigt väldigt kostsamt som ger begränsad effekt för var och en – och där det mesta av pengarna hamnar i städerna där kollektivtrafiken är som bäst. Ett annat sätt är att sätta omställningen på paus.

Jag anser att lindringen måste riktas till de som behöver det bäst. Till de branscher och människor som inte har något alternativ - än.

Erik Evestam (C)
Kandidat till regionfullmäktige