Lösningen på sjukvårdens problem finns inte på Kungsholmen i Stockholm

Samtidigt som pandemins restriktioner och effekter långsamt håller på att släppa greppet om Värmland, hoppas många på en snabb återgång till det ”normala” och snabba lösningar på det som måste ändras. Inte minst problem som vi redan hade innan pandemin, men som nu blir tydliga när vi ska ta igen ”skulder” inom flera områden. Men har det någonsin funnits snabba lösningar som fungerar över tid och som verkligen förändrar till det bättre?

Frågan om hur vi skapar en bra och likvärdig vård i hela landet är ett exempel på det. Samtidigt som regioner och kommuner nu håller på med en av dom största vårdreformerna i modern tid, att utveckla en vård som utgår från patienter, vill vissa partier slänga in sjukvården i ett gigantiskt projekt med att förstatliga sjukvården. Det med argumentet att det skulle bli mer likvärdigt och bättre om staten och inte regioner och kommuner har ansvaret för sjukvården. (Kommunerna står för en tredjedel av all sjukvård som utförs.)

Att förändra sjukvården är inget negativt, det behöver vi. Den svenska sjukvården har länge brottats med problem som tillgänglighet, kontinuerlig läkarkontakt och effektivitet. I kort så är svensk sjukvård väldigt bra – när man väl fått kontakt och blivit omhändertagen. Det är en insikt som delas av de beslutsfattare och som också är orsaken till att vi just nu reformerar sjukvården. Vi bygger en sjukvård som ska utgå från individen med målet att vården ska utföras så nära som möjligt, för dom med störst vårdbehov och oftare i hemmet än idag.
För detta är samarbetet mellan regionerna med vårdcentraler, sjukhus och prehospitala resurser en del, kommunernas äldreomsorg och sjukvård en annan viktig bit. Att i den kedjan flytta beslut om sjukvård till statliga byråkrater och ett beslutsfattande som troligtvis ligger utanför Värmland tror jag är förödande för samarbeten och utveckling.

Exemplen statlig styrning inom andra områden ger iaf inte mig något lugn om att saker bli bättre, det kanske blir lika överallt men det betyder inte att det blir bättre, bara lika.

Länsstyrelsen, försäkringskassa, arbetsförmedlingen och polisen har genom åren tydligt visat man helst centraliserar sina resurser och sitt beslutfattande på landsbygdens och det lokala perspektivets bekostnad.
I Värmland vet vi hur viktiga vår tre sjukhus är för att kunna ge en bra vård inom rimliga avstånd. Jag är tveksam till om en beslutsfattare som ska hantera investeringar i hela landet skulle prioritera Torsby och Arvika i konkurrens med investeringar i storstadsområden.

Centerpartiet vill ha bra vård i hela landet och vi vill utveckla med mer samverkan och tydligare roller mellan stat och region. Därför bör alla krafter riktas på att förbättra och förstärka det vi har, inte vända upp och ner på allt och hoppas att centralisering löser alla problem.

Jens Östergren (C)
Regionpolitiker