Försvara våldsoffrens frihet och begränsa den för förövarna

Foto Sophie Janulf

Ett livslångt ekonomiskt fängelse utan jobb, utan pengar och med stora skulder – det är ofta verkligheten för våldsutsatta som lyckas ta sig loss från en kontrollerande partner. Samhället måste aktivt stötta våldsutsatta så att de vågar bryta sig loss trots ekonomiska svårigheter och hjälpa dem att skapa ekonomisk frihet och ett liv de själva bestämmer över!

I Sverige ska alla människor ha möjlighet att ta egna beslut utifrån sin egen fria vilja. Alla ska kunna råda över sin egen situation och känna sig trygga hemma och i hela samhället. Drygt 200 000 barn i Sverige lever i familjer där det förekommer våld, antalet vuxna är ännu fler.

Okunskap är våldets beskyddare, kunskap är dess fiende. I alla offentliga organisationer, privata företag, föreningar och i varenda familj ska kunskap finnas om alla former av våld. Du och jag ska kunna se tecken på att en person är utsatt och veta vad vi kan göra för att hjälpa. Och precis som när det gäller suicid och psykisk ohälsa så måste vi våga fråga!

En viktig del i arbetet mot våld är att belysa våldets alla ansikten. Många våldsutsatta kan inte få eller sköta ett jobb på grund av att partnern kräver ständig uppdatering om vad som sker där, kontrollerar varje steg och del i livet. Partnern förhindrar läkarbesök och sparande genom att kontrollera Bank-ID. Att ringa är omöjligt – telefonen är ju bevakad eller förstörd.

Sverige behöver kriminalisera kontrollerande beteende, införa kontaktförbud med obligatorisk elektronisk övervakning för den som dömts till våldsbrott i nära relation och stärka lagstiftningen mot hedersförtryck. Den som dömts för våld mot sin partner ska inte kunna få vårdnaden om gemensamma barn. Kvinnojourerna behöver statligt stöd för stabil finansiering. Våldsutsatta måste kunna få särskilt ekonomiskt stöd för att våga bryta sig loss och komma på fötter igen, skuldsanering ska underlättas och den som är arbetslös ska få snabb hjälp till ett arbete.

Friheten är ovärderlig. Rätten för varje människa att få styra sitt eget liv är en förutsättning för en rättvis demokrati där mänskliga rättigheter gäller alla. Det är viktigt att vi påminner varandra om att friheten ständigt måste försvaras, då hoten mot densamma kommer i många olika former. Vårt mål måste vara ett samhälle fritt från våld.

Sophie Janulf (C)
Sunne, Riksdagskandidat