Ukrainas sak är vår sak

För en vecka sedan utbröt krig i Europa. På en vecka har världen enats mot det krig Vladimir Putin startat mot en demokratiskt stat. Vi står enade och visar vårt tydliga avstånd mot det som sker. Runt om i Sverige, Europa och världen arrangeras fredliga demonstrationer mot det sker. Sanktionerna talar sitt tydliga språk – vi fördömer kriget och kommer göra det vi kan för att försvåra för kriget att fortsätta.

Vi står upp för de flyktingar som nu kommer. Tillsammans ska vi hjälpas åt att hjälpa dem som tvingats lämna allt de äger, släkt och vänner och nu behöver mat, husrum och förnödenheter. Självklart ska vi och länder i övriga EU ta emot dem som behöver hjälp. Många är de initiativ som nu startas med insamlingar av kläder, tält, pengar, sovsäckar etcetera. Skänk till etablerade organisationer med vana att hantera liknande situationer och bidra på det sätt du kan. Allt vi gemensamt gör blir av stor betydelse.

Mitt i krisen ökar också intresset för vårt lands förmåga att försvara sig. Det är glädjande att se att antalet ansökningar till Hemvärnet ökar vilket kommer leda till större försvarsförmåga i Värmland och Sverige. Att också många med tidigare militär erfarenhet väljer att återaktivera sitt engagemang är betydande, liksom att många nya individer kommer hitta sin plats i försvaret.

Centerpartiet har länge tryckt på för ett ökat anslag till försvaret och vi vill nu se att det ökar i snabbare takt. Vi ska också fortsätta att ge Ukraina stöd i deras kamp, humanitärt, ekonomiskt och militärt.

Tillsammans visar vi tydligt vårt stöd för Ukraina och fred.

Anna-Lena Carlsson, distriktsordförande
Erik Evestam, vice distriktsordförande
Daniel Bäckström, riksdagsledamot
Ola Persson, regionråd