NÄR KRIGET KOMMER MÅSTE KVINNORS RÄTTIGHETER FÖRSVARAS

Foto Elin Carlsson

Sedan den 24 februari har mer än en miljon ukrainare, varav de allra flesta är kvinnor och flickor, flytt sina hem och sökt skydd under den rådande invasionen i Ukraina. Nu behöver vi arbeta tillsammans för folket i Ukraina, för Europas säkerhet och för Sveriges bästa

Krig och konflikter drabbar män och kvinnor på olika sätt. En av de kanske grymmaste metoderna för krigföring är användandet av våldtäkt som vapen i krig. När kvinnor och barn drivs iväg från sina hem i en otrygg miljö ökar risken för sexuellt och könsrelaterat våld. Enligt FN har en av fem kvinnor på flykt från krig eller humanitära katastrofer utsatts för sexuellt våld. Överlag bidrar krig till en ökning av sexuella övergrepp och människohandel, och utsattheten dröjer ofta kvar även efter krigets slut. Mörkertalen är stora.

De viktiga kvinnoorganisationerna kämpar för jämställdheten och sitter just nu i kläm och kan inte operera som vanligt på plats. Vilket kan få stora konsekvenser för skyddssökande kvinnor och barn.

EU måste därför använda de verktyg som finns för att medlemsländer ska leva upp till Istanbulkonventionen och markera mot medlemsländer som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Alla människor ska ha rätt att bestämma över sitt eget liv och sin egen framtid, alla stater har rätt till självbestämmande och alla människor har rätt att delta i sitt lands styre.

Sverige har möjlighet att använda det svenska rättssystemet för att lägga ansvaret för brotten där det hör hemma - hos förövaren. Vi kan göra mer för att kvinnor som utsätts för sexuellt våld i krig ska få upprättelse och kunna veta om att rättsväsendet står på deras sida.

När kriget kommer måste vi sluta upp bakom kvinnors rättigheter. Det gäller idag, imorgon och alla andra dagar på året. Sverige får inte svika de flickor och kvinnor som flyr från Ukraina.

Arbetet för kvinnors lika rättigheter är alltjämt angeläget i lokalsamhället och i världssamfundet. Att verka för en jämställd inrikes- och utrikespolitik kan göra skillnad och till och med bidra till fred.

Elin Carlsson (C)
Distriktsordförande Centerkvinnorna i Värmland